Libereckým dětem se bude vařit zdravěji a lépe

Liberecké mateřské a základní školy dostanou v těchto dnech jednoduchý manuál, jak zkvalitnit stravování ve svých jídelnách a vybrat správný sortiment do prodejních automatů a bufetů. Rada města schválila Doporučení pro stravování v MŠ a ZŠ, které z části vypracoval odbor školství a odborně oponovali zástupci Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cílem je postupně vyřazovat takové suroviny a potraviny, které mohou svým složením mít negativní vliv na dětský organismus a přispívat tak k rozvoji nadváhy, obezity a v dospělosti i řady nebezpečných civilizačních onemocnění.

Doporučení se zároveň drží aktuální legislativy – 1. září 2015 totiž vejdou v účinnost ustanovení v novelách školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, která ve školách zakazují prodej potravin, jež jsou v rozporu s výživovými požadavky, a nebude na ně přípustná ani reklama.

,,První část doporučení uvádí konkrétní příklady vhodných surovin a potravin ve školních jídelnách, přičemž staví především na čerstvých produktech a doporučuje přestat používat průmyslově vyráběné polotovary, směsi, ochucovadla či chemicky konzervované výrobky. Tyto tzv. potravinové náhražky totiž odborníci dávají do souvislosti s narůstajícím počtem civilizačních onemocnění, jako jsou cukrovka, alergie, obezita, ale i nádorová onemocnění,“ uvádí Zuzana Tachovská.

,,Používání průmyslově vyráběných polotovarů nebo-li potravinových náhražek je škodlivé , drahé a zbytečné,“ shrnuje Zuzana Tachovská.

Druhá část textu pak souvisí s prodejními automaty, bufety a reklamou na nevhodné potraviny a nápoje. Doporučuje ředitelům jaké nápoje a potraviny jsou žádoucí a vhodné u volně prodejného sortimentu v automatech.

,,Ředitelé tak získají užitečný nástroj pro jednání s dodavateli či provozovateli takových automatů, protože mnohdy je obtížné se vyznat v tom, co je a co není z pohledu dětí vhodné,“ vysvětlil náměstek Langr.

Odkazy:

Doporučení pro stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných startutárním městem Liberec

Komentář náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra

Zdravá jídelna, kterou provozuje Státní zdravotní ústav

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v