V Liberci se rodí další osadní výbor, bude řešit problémy Machnína, Karlova a Bedřichovky

Tisková zpráva SML: Obyvatelé libereckých částí Machnín, Karlov a Beřichovka chtějí více komunikovat s Magistrátem města Liberce a sami se aktivně podílet na řešení problémů ve svých lokalitách. Iniciovali proto vznik nového osadního výboru, jehož zřízení nyní odsouhlasili liberečtí radní. Schválit ho musí ještě zastupitelé.

Za Machnín a Bedřichovku v minulosti suplovala funkci osadního výboru Společnost občanů Machnína o.s., která nepravidelně komunikovala s magistrátem. Místní ale chtějí s městem komunikovat pravidelně, a aby dosáhli přenesení patřičných rozhodovacích procesů přímo do příslušné městské části, navrhli vznik osadního výboru. Přizvání blízkého Karlova zčásti navazuje na historii, kdy Karlov, Machnín a Bedřichovka tvořily jeden celek. Všechny tři městské části navíc tíží obdobné problémy, jako stav komunikací a veřejných prostor, chybějící chodníky, kvalita ovzduší v topné sezoně či absence kanalizace.

Pro nový osadní výbor je významným faktem, že již existuje tzv. Plán pro Machnín, který se průběžně aktualizuje a jako celek definuje celou řadu konkrétních problémů, které je v oblasti Machnína a Bedřichovky nutné řešit. Po vzniku osadního výboru do tohoto dokumentu přibydou i konkrétní úkoly týkající se Karlova.

Problematiku osadních výborů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, z něhož vyplývá, že osadní výbor zřizuje zastupitelstvo obce, které určuje počet členů osadního výboru, jmenuje jednotlivé členy a volí předsedu. Sami iniciátoři navrhli, aby měl Osadní výbor Machnín, Karlov a Bedřichovka 7 členů včetně předsedy Martina Hlavsy. Všichni občané jmenovaní v návrhu splňují zákonem požadovanou podmínku trvalého bydliště v daných městských částech.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v