Město stanovilo cíle a nástroje pro boj s korupcí

Liberecká radnice už má konkrétní představu, jak chce v dalších letech bojovat s korupcí. Tvůrci nové protikorupční strategie totiž veřejně představili více než 40 dílčích cílů strategie a také takřka 75 konkrétních nástrojů, s jejichž pomocí chtějí vylepšit chod a pověst celé skupiny statutárního města. Ta kromě samotného úřadu zahrnuje i politické vedení města, příspěvkové organizace a municipální obchodní společnosti.

„Snažili jsme se stanovit takové cíle a nástroje, které nebyly v původní strategii z roku 2012 vůbec zahrnuty, nebo zůstaly jen na papíře, a které jsou podle našeho názoru realizovatelné v praxi. V řadě případů jsme se inspirovali i v jiných městech, přinášíme ale snad i zcela původní náměty, jako je třeba osoba protikorupčního ombudsmana či zveřejňování podkladů z rady města,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že podrobný dokument je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města v sekci Protikorupční portál (http://www.liberec.cz/files/prilohy/globalni-dilci-cile-pk-strategie-po-verejnem-projednani.pdf).

S vymezením cílů přitom městu pomohly tři protikorupční organizace – Oživení, Frank Bold a Krajské protikorupční pracoviště, které také budou na podzim text po jeho dokončení oponovat. Následně jej bude moci opět posoudit veřejnost a teprve až poté je ke schválení dostanou orgány města. „V průběhu prací chceme cíle představit jak pracovníkům radnice, tak zaměstnancům obchodních společností a příspěvkových organizací, kteří musejí mít dostatečný prostor k obeznámení i k případným dotazům. Bez jejich pomoci totiž nebude strategie v praxi fungovat, nebo jen špatně. Součástí strategie bude i podrobný implementační plán, tedy vlastně jízdní řád zavádění a vyhodnocování změn v následujících letech, protože některé kroky plánujeme jako postupné,“ uvedl náměstek Langr.

Nová strategie se dotkne celkem osmi oblastí: politického vedení města, samosprávy, státní správy, obchodních společností, velkých příspěvkových organizací, přidělování dotací, veřejných zakázek a radničního zpravodaje. Některá opatření už přitom radnice zavedla v minulých měsících, jiné chce stihnout ještě do konce letošního roku. „Například většina komisí i výborů už pořádá veřejná jednání, k dispozici na webu je také jejich kompletní dokumentace. Od konce léta chceme také dávat k dispozici materiály z rady města, budeme rovněž již brzy zveřejňovat všechny smlouvy, které město uzavře, v centrálním registru ministerstva vnitra,“ dodal náměstek Langr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt