Město stanovilo cíle a nástroje pro boj s korupcí

Liberecká radnice už má konkrétní představu, jak chce v dalších letech bojovat s korupcí. Tvůrci nové protikorupční strategie totiž veřejně představili více než 40 dílčích cílů strategie a také takřka 75 konkrétních nástrojů, s jejichž pomocí chtějí vylepšit chod a pověst celé skupiny statutárního města. Ta kromě samotného úřadu zahrnuje i politické vedení města, příspěvkové organizace a municipální obchodní společnosti.

„Snažili jsme se stanovit takové cíle a nástroje, které nebyly v původní strategii z roku 2012 vůbec zahrnuty, nebo zůstaly jen na papíře, a které jsou podle našeho názoru realizovatelné v praxi. V řadě případů jsme se inspirovali i v jiných městech, přinášíme ale snad i zcela původní náměty, jako je třeba osoba protikorupčního ombudsmana či zveřejňování podkladů z rady města,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že podrobný dokument je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města v sekci Protikorupční portál (http://www.liberec.cz/files/prilohy/globalni-dilci-cile-pk-strategie-po-verejnem-projednani.pdf).

S vymezením cílů přitom městu pomohly tři protikorupční organizace – Oživení, Frank Bold a Krajské protikorupční pracoviště, které také budou na podzim text po jeho dokončení oponovat. Následně jej bude moci opět posoudit veřejnost a teprve až poté je ke schválení dostanou orgány města. „V průběhu prací chceme cíle představit jak pracovníkům radnice, tak zaměstnancům obchodních společností a příspěvkových organizací, kteří musejí mít dostatečný prostor k obeznámení i k případným dotazům. Bez jejich pomoci totiž nebude strategie v praxi fungovat, nebo jen špatně. Součástí strategie bude i podrobný implementační plán, tedy vlastně jízdní řád zavádění a vyhodnocování změn v následujících letech, protože některé kroky plánujeme jako postupné,“ uvedl náměstek Langr.

Nová strategie se dotkne celkem osmi oblastí: politického vedení města, samosprávy, státní správy, obchodních společností, velkých příspěvkových organizací, přidělování dotací, veřejných zakázek a radničního zpravodaje. Některá opatření už přitom radnice zavedla v minulých měsících, jiné chce stihnout ještě do konce letošního roku. „Například většina komisí i výborů už pořádá veřejná jednání, k dispozici na webu je také jejich kompletní dokumentace. Od konce léta chceme také dávat k dispozici materiály z rady města, budeme rovněž již brzy zveřejňovat všechny smlouvy, které město uzavře, v centrálním registru ministerstva vnitra,“ dodal náměstek Langr.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.