Jak si pan Hron zalhal a popletl při tom Danu a Hanu…

Když míra pokrytectví a nemoudrosti přesáhne určitou mez, donutí to i tak otrlého regionálního politika, jakým jsem já, aby přes úmorná vedra sedl k počítači a sepsal pár vět. Níže proto najdete mou reakci na článek Michala Hrona „Buď to bude po našem, nebo to nebude vůbec.“, který obsahuje značný podíl nepravd a lží. Pro přehlednost je vždy uvedeno tvrzení pana Hrona a pak má stručná reakce. To „nejlepší“ je pak na konci…

M. Hron: Na čtvrtečním (2. 7. 2015) pokračování přerušeného červnového zastupitelstva předvedla koalice Zpl-Ano v přímém přenosu, že není schopna sebemenšího kompromisu.

Skutečnost: v jednom z pěti projednávaných bodů, v otázce odměn zastupitelů, navrhl pan Hron úpravu směrnice o odměňování zastupitelů. Šlo o možnost udělit členovi komise či výboru mimořádnou odměnu. Ačkoliv byl celý materiál diskutován v pracovní skupině, kde měly své zástupce všechny strany, pan Hron s tím přišel až na poslední chvíli. Přesto jsem daný bod ze směrnice vyjmul, může se o tom ještě jednat. Co jiného než kompromis toto bylo, navíc na přímou žádost pana Hrona…

K záměru projektu GreenNet pan Hron napsal mimo jiné:

Hron: Projekt vznikl za uzavřenými dveřmi teplárny a jejího 70% akcionáře MVV.

Skutečnost – projekt vznikl během několika měsíční diskuse a pracovních schůzek mezi zástupci města a MVV, které se účastnili jak naši členové představenstva Petrovský a Galnor, tak i primátor, náměstek Kysela a já.

Hron: Její „nezávislí“ odborníci přišli s nápadem, aby město převzalo parovody, získalo dotaci, přihodilo svých dalších cca 150 mil. Kč a parovody zmodernizovalo na horkovody.

Skutečnost – s tímto návrhem jsem přišel nezávisle na MVV já, protože Teplárna ani MVV nedosáhne na takovou výši dotace, jako město a čím menší bude dotace, tím vyšší bude cena tepla a naopak. Navíc přeměna parovodů na horkovody probíhá i v jiných městech, není to nic neobvyklého. A také nejde o „přihození“, ale investici, která se městu vrátí.

Hron: A co za to MVV městu v onom projektu nabízí? Nic. Cena tepla, jak ze spalovny, tak pro koncové odběratele zůstane plně pod kontrolou MVV.

Skutečnost: Bez dohody o ceně tepla a způsobech její úpravy v budoucnu se žádný projekt realizovat nebude, nejsme blázni, abychom do takového dobrodružství město zatáhli. Říkal jsem to už na zastupitelstvu, je to popsané v záměru, ale panu Hronovi se to nehodí do jeho příběhu, tak si klidně zalže, jako by se nechumelilo. Ještě jednou – jednou z našich podmínek společného projektu je to, že město musí mít kontrolu nad tvorbou ceny tepla. Mimo jiné proto, že jsme 30% akcionářem teplárny a budeme usilovat i o získání podílu ve spalovně.

Hron: Město bude pro MVV udržovat (přesněji zadržovat) 16 tis. odběratelů, ale kasírovat je bude MVV prostřednictvím své teplárny.

Skutečnost: „Kasírovat“ bude teplárna, kde má město 30% podíl, nikoliv jen MVV.  Navíc budeme ještě jednat o případných změnách podílů obou akcionářů. A znovu opakuji – hlavním cílem je snížení dnešní nepřijatelně vysoké ceny tepla.

Hron na závěr: Co na tom, že se jedná o typicky klientelistický návrh, který se nezpracoval na půdě města, nýbrž v pracovnách smluvní a jinými zájmy vedené protistrany města!

Korytář: Snad je z výše uvedeného patrné, že se jedná jen o utkvělou představu v hlavě pana Hrona, skutečnost je opravdu jiná. Po čtyřech promarněných letech uplynulého vedení města, je dnes skutečná šance na zásadní snížení ceny tepla. Do čtyř měsíců se o tom bude moci přesvědčit jednoduchým způsobem i veřejnost. Bude totiž známá cena tepla na rok 2016. A navzdory všem tvrzením pana Hrona myslím, že bude podstatně nižší, než letos.

Dotace z Ekofondu

Hron: Druhým případem bylo schvalování/neschvalování dotací z Ekofondu pro 33 přihlášených žadatelů. Z celkem běžné procedury, kdy hodnotící komise vybere a doporučí projekty k podpoře, správní rada fondu výběr potvrdí a zastupitelstvo je s konečnou platností schválí, se stalo drama kvůli projektu spolku Čmelák na částku dotace 125.000 Kč.

Skutečnost: žádné drama se nekoná. Navíc pan Hron píše o tom, že se jedná o celkem běžnou proceduru. To ale není pravda. Na městě totiž až doposud projekty hodnotily a vybíraly pouze politicky nominované správní rady. A bylo tomu tak i uplynulé 4 roky, kdy byli SLK ve vedení města. Teprve v roce 2015 na můj a kolegyně Hrbkové návrh se v Ekofondu začalo hodnotit podle předem daných kritérií. Hodnotí v prvním kole nezávislí hodnotitelé (mohu garantovat, že ani jeden není spojený se Čmelákem) a teprve v druhém kole může v jednotlivých případech správní rada navrhnout k podpoře i jiné projekty, ale musí to zdůvodnit.

Hron: Hodnotící komise jej totiž nepodpořila, avšak členové správní rady blízcí Čmeláku a následně celá správní rada navrhli nakonec dotaci 125.000 Kč udělit.

Skutečnost: Návrh na přidělení dotace pro Čmeláka vznesl jako první pan Krčmář z TOP 09, nevím o tom, že by byl blízký Čmeláku. Podobně byly navrženy k podpoře ještě další dva projekty. Navíc Změna má z devíti členů správní rady jen dva členy.

Hron: Co na tom, že statutární náměstek Korytář je současně předsedou a statutárním zástupcem Čmeláku a náměstkyně Hrbková jeho místopředsedkyní! Co na tom, že členka správní rady Ekofondu Daniela Fialová, která navrhla změnu hodnocení ve prospěch Čmeláku, je členkou rady sdružení Čmelák! Prostě Čmelák musí svých 125.000 Kč dostat za každou cenu a proti všem protikorupčním zásadám, jimiž se ZpL povyšuje nad své politické konkurenty.  

Korytář: Pan Hron objevil Ameriku, že jsem předsedou Čmeláka a kolegyně Hrbková místopředsedkyní. Ano, je to tak a proto jsme také řekli nejen to, že jsme ve střetu zájmů, ale také to, že nebudeme pro tento projekt hlasovat. To „nejlepší“ ale na závěr: Členkou správní rady Ekofondu není Mgr. Daniela Fialová, členka správní rady Čmeláka, jak tvrdí pan Hron, ale Ing. Hana Fialová, která se Čmelákem nemá nic společného. Navíc změnu hodnocení navrhl pan Krčmář  (TOP 09) a ne paní Fialová (Změna). Co je na tom proti všem protikorupčním zásadám? Myslím, že nic…

Proč o tom všem píšu?

Nepsal bych, kdyby to bylo poprvé, co je skutečnost jiná, než jak ji popisuje pan Hron. Splést se může každý. Pochopil bych i to, kdyby pan Hron využíval chyb Změny pro politický boj. Ale když vidím na jedné straně moralistické poučování a slova o potřebě zlepšit politickou kulturu a na druhé straně dlouholeté přivírání očí nad skutečnými problémy našeho města či aktuálně problémy politiků SLK Půty či Šolce a zároveň umanutou snahu „vyrobit něco“ na Změnu, a to i pomocí zjevných nepravd, tak nemůžu jinak, než označit tento přístup za farizejský. U pana Hrona bohužel již tradičně.  

Jan Korytář

zastupitel za Změnu pro Liberec a náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si