Omluva

Ve svém příspěvku „Buď to bude po našem, nebo to nebude vůbec“ a v případných diskusních vstupech k němu jsem z neznalosti uvedl, že paní Ing. Hana Fialová je současně členkou správní rady Ekofondu a současně členkou rady sdružení Čmelák. Z toho jsem dovodil, že jednala neférově, když navrhovala (na rozdíl od hodnotící komise) přidělení dotace z Ekofondu ve prospěch sdružení Čmelák.

Není to pravda. Ing. Hana Fialová není členkou rady sdružení Čmelák, tou je paní Mgr. Daniela Fialová, která naopak není členkou správní rady Ekofondu. Chyba na mé straně vznikla tím, že jsem vycházel ze zápisu správní rady Ekofondu, v němž bylo uvedeno pouze Ing. Fialová bez jména, aniž bych si plné jméno ověřil na stránkách liberec.cz.

Oběma, paní Ing. Haně Fialové a paní Mgr. Daniele Fialové se omlouvám a prosím, aby moji omluvu přijaly. Moje chyba mne velmi mrzí.

6. 7. 2015        Michal Hron

  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.