24. Červenec, 2015

Už nestojí. Stávával ve Vaňurově ulici, na rohu proti sběrným surovinám a byl hojně navštěvován. Byla tu celnice, ale pro žáka páté třídy a sběratele známek jedinečná možnost obohatit své sbírky, kde se něco  dozvědět o známkách od sběratelských legend, co tu žily a sbíraly v podmínkách tak prazvláštních……