nášLiberec

Search

Proč by Luděk Nečesaný měl odstoupit nebo být odvolán

Ačkoliv se to tak mnohým nemusí zdát, případ Luďka Nečesaného, obviněného z korupce, bude dobrým ukazatelem toho, jak to v našem městě či kraji máme aktuálně s postojem ke korupčnímu chování, jaký respekt máme k postupu policie a státního zastupitelství a konečně, nakolik jsme se dokázali za posledních dvacet let přiblížit standardům obvyklým na západ od našich hranic. V neposlední řadě tato kauza ukáže i to, kudy se bude dále ubírat Změna, kterou si dovolím označit za lídra liberecké a potenciálního lídra krajské politiky.

Krátké shrnutí kauzy. Luděk Nečesaný, t. č. generální ředitel krajské nemocnice, byl policií obviněn z korupce. Firma jeho manželky Sarmed, ve které získal posléze 50% podíl, získala v letech 2009 – 2011 od čtyř firem za „poradenství“ zhruba 20 mil. Kč. V době, kdy byl Luděk Nečesaný ředitelem KNL. Všechny čtyři firmy jsou významnými dodavateli krajské nemocnice. Od jiných firem peníze za „poradenství“ společnost Sarmed nezískala. Výše uvedené informace vedou k domněnce, že pod poradenstvím se skrývali spíše provize či jinak řečeno úplatky, což bude nejspíše i důvod, proč byl Luděk Nečesaný obviněn policií z korupce.

Nechci tuto kauzu více rozebírat, to je spíše věc policie, pro mě jako pro politika, tedy pro mé rozhodování, jsou důležité tyto věci, které jsou známé již dnes:

Luděk Nečesaný byl obviněn policií z korupce. Nežijeme v policejním státě. Vedle policie je zde ještě nezávislé státní zastupitelství. Nemám pocit, že by se boj proti korupci zvrhnul v „hon na čarodějnice“. Nemám důvod policii nevěřit.
Luděk Nečesaný doposud své podnikání za 20 mil. Kč,  které probíhalo vedle toho, že v té době naplno pracoval (měl naplno pracovat) pro KNL uspokojivě, vlastně více méně nijak veřejně nevysvětlil ani neobhájil.

Mezi obhájci Luďka Nečesaného lze vysledovat dvě základní skupiny těch, co jeho setrvání ve funkci generálního ředitele podporují.

V první skupině jsou politici, kteří se řídí podle rčení „vrána vráně oči nevyklove“ a mají podezíravý postoj k práci policie či se jí přímo obávají. Již tragikomicky působí zejména hejtman Půta, kterému jeho vlastní kauza nedovoluje zaujmout zásadovější postoj. Není to přitom tak dávno (před minulými volbami), co byl u podávání trestních oznámení na politiky ČSSD, kteří neoprávněně pobírali odměny za funkce např. v dozorčí radě právě KNL…

V druhé skupině, ve které bude asi část zaměstnanců KNL a část politiků, jsou ti, kteří vnímají Luďka Nečesaného jako dobrého manažera, který nemocnici dobře řídí, zvládl fúzi s turnovskou nemocnicí a je zárukou manažersky kvalitního vedení nemocnice a jejího nezadlužování. Tento postoj dovedu pochopit, přesto je pro mě osobně po delší úvaze v zásadě také nepřijatelný a nevhodný. (S výjimkou nějakého přechodného období, než by byl vybrán nový generální ředitel.)

Z mého pohledu totiž není možné ani v případě, že by Luděk Nečesaný byl nejlepším manažerem v ČR, podřídit zájem (jakkoliv pochopitelný) jedné instituce, byť by to byla instituce tak významná a důležitá, jako je krajská nemocnice, obecnému veřejnému zájmu. Osobně si myslím, že principy
 

„stejná pravidla musí platit pro všechny“

„nejen trestné, ale i určité formy nemorálního jednání jsou neslučitelné s veřejnou funkcí“

„není přijatelné, aby nadstandardně zaplacený manažer řídící krajskou či městskou firmu měl separátní dohody s dodavateli této krajské či městské firmy a není rozhodující, zda to má přímo nebo přes nastrčené s. r. o.“ (navíc v řádu desítek mil. Kč, to je již zcela mimo uvěřitelné vysvětlení).

Osobně si tedy myslím, že by Luděk Nečesaný měl, pokud státní zástupce jeho odvolání nepřijme, odstoupit a pokud mu na nemocnici skutečně záleží, může až do doby, než se celá záležitost uzavře, pracovat pro KNL na nějaké nižší pozici bez nároku na odměnu, s tím, že pokud bude očištěn, může mu být mzda zpětně doplacena. V krajské nemocnici by měl proběhnout hloubkový audit a KNL by se měla začít připravovat na otevřené výběrové řízení na nového generálního ředitele, tak, aby ten mohl nastoupit např. od 1. ledna 2016. To je ale v kompetenci představenstva KNL, jako politik můžu pouze vyjádřit svůj názor a pohled na celou věc.  

Slýchám nyní od některých kolegů názor, že jsem se s tímto postojem asi „zbláznil“. Nejde mi však jen o morální stránku, ale i tu čistě pragmatickou, které zde nejsou v protikladu. Záleží totiž jen na tom, z jaké perspektivy se na celou kauzu kdo dívá. Z perspektivy nemocnice a krátkodobého hlediska dává smysl pana Nečesaného ve funkci podržet. Z perspektivy celého kraje či obecně a z hlediska dlouhodobého veřejného zájmu by měl Luděk Nečesaný odstoupit nebo být odvolán, podobně jako je tomu zvykem ve většině demokracií na západ od našich hranic.

Diskuse o tom, jak postupovat v kauze ředitele Nečesaného je diskusí o tom, jak daleko naše společnost pokročila ve vnímání toho, co je a co není přijatelné a nakolik jsme se přiblížili standardům vyspělých demokracií, kde jsou také jen chybující lidé, ale kde společnost k těmto chybám není tolerantní, protože ví, že se to z dlouhodobého hlediska nevyplácí.

Jan Korytář, náměstek primátora a předseda hnutí Změna
PS: v diskusi nebudu reagovat z důvodu odjezdu na dovolenou.
 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si