Liberecký kraj svou nečinností prodražuje veřejnou dopravu o desítky milionů ročně

 Vedení Libereckého kraje dodnes nereagovalo na roční nečinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci zakázky na dopravní obslužnost. Pravděpodobná součinnost těchto orgánů při jejich nečinnosti vede k tomu, že budou i nadále jezdit autobusy za ceny výrazně vyšší, než které nabídli dopravci v desetileté zakázce. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty dokonce ztrácí kraj možnost obrátit se žalobou proti nečinnosti ÚOHS k soudu. Jde o lajdáctví nebo je v tom záměr?

ÚOHS ve věci veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ (dopravní zakázka) 28.5.2014 nepravomocně zrušil zadávací řízení na desetiletou veřejnou zakázku pro tzv. „chyby na straně zadavatele“.

Liberecký kraj se proti rozhodnutí odvolal, resp. podal rozklad 12.6.2014. O odvolání Libereckého kraje však nebylo dosud ze strany ÚOHS rozhodnuto. Liberecký kraj se proti nečinnosti ÚOHS již téměř celý rok nebrání, jak by mohl, ačkoliv by to podle zákona o krajích mělo být jeho povinností. Přitom v srpnu vyprší roční lhůta, ve které může podat žalobu k soudu pro nečinnost ÚOHS.

Neoprávněná nečinnost správního orgánu (v tomto případě ÚOHS) narušuje zejména princip důvěryhodnosti a spolehlivosti veřejné správy a může se dotknout rovněž zásady ochrany práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů. Narušuje rovněž zásadu jednání ve veřejném zájmu, neboť výkon veřejné správy se neprojeví tam, kde by dle zákona měl být uplatněn.

Dopravci dnes jezdí na základě Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) – tedy bez soutěže. To může zadavatel – Liberecký kraj učinit jen tehdy, pokud chyby sám nezavinil. Liberecký kraj se na základě svého jednání dostal do situace, kdy z peněz svých občanů platí dražší služby, než by musel. Srovnáním nabídek od dopravců z loňska s aktuálními cenami, které účtují Libereckému kraji současní dopravci, kteří jezdí na základě rozhodnutí vedení kraje vzešlého z JŘBÚ, je zřejmé, že se jedná o rozdíl cca 30 milionů korun ročně.

Na tiskovou konferenci KPKP dorazila i delegace kraje, kde byl přítomný vedoucí odboru dopravy, ředitel Korid i samotný náměstek pro dopravu za Starosty pro Liberecký kraj Vladimír Mastník. Poté, co byly pracovníky KPKP s rizikem prodlení termínu, které akutně hrozí, seznámeni, uvedli, že kraj zváží, zda se přidá k žalobě na nčinnost ÚOHS, kterou se chystá podat jeden z uchazečů o tendr. Termín podání je 12. srpna. Radní Mastník uvedl, že se otázkou bude zabývat rada kraje, která má zasedat 2. či 18. srpna tohoto roku.

Miroslav Kroutil, analytik KPKP říká: „Tato nečinnost, jak ÚOHS, ale i Libereckého kraje nahrává současným dopravcům. Obrátili jsme se sice sami na ÚOHS, ale protože nejsme účastníci řízení, očekáváme, že naše výzva skončí v koši.“

Daniela Fialová dodává: „Tím, kdo na tuto kauzu doplácí jsou občané Libereckého kraje. Zdůvodnění kraje, že chybí prostředky na sociální projekty, kulturu aj. jsou výmluvami v situaci, kdy Liberecký kraj platí za dražší dopravní obslužnost“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt