7. Září, 2015

Dnes ve večerních hodinách vyjíždí první dodávka s humanitární pomocí, kterou přinesli lidé do libereckého klubu Azyl, aby pomohli uprchlíkům před válkou v Sýrii a ostatních zemích. Akt solidarity s těmi, co prchají před smrtí, terorem a zkázou zorganizovali liberečtí aktivisté spojení například kolem zdejšího punkového klubu Azyl nebo iniciativy Food not bombs. Sbírka…

7. Září, 2015

Starostové dlouhodobě kritizují, že na vytváření pravidel pro přidělování dotací se podílejí dva vrcholní představitelé města Jan Korytář a Karolína Hrbková, neboť jsou současně ve vedení organizace, jež o nemalé dotace žádá. Je to nepřípustný střet zájmů, který se v celé nahotě ukazuje předložením návrhu na schválení dotace 125 000 Kč pro spolek Čmelák….