Malá domů náměstka Korytáře a náměstkyně Hrbkové z Ekofondu své vlastní organizaci

Starostové dlouhodobě kritizují, že na vytváření pravidel pro přidělování dotací se podílejí dva vrcholní představitelé města Jan Korytář a Karolína Hrbková, neboť jsou současně ve vedení organizace, jež o nemalé dotace žádá. Je to nepřípustný střet zájmů, který se v celé nahotě ukazuje předložením návrhu na schválení dotace 125 000 Kč pro spolek Čmelák.

„Přidělení dotace neschválili hodnotitelé a neschválila jej ani rada města, přesto náměstkyně Hrbková, která je současně členkou rady žádajícího spolku, předložila zastupitelstvu návrh na jeho schválení. Zde se nejedná o střet zájmů, který by se dal zhojit jeho pouhým oznámením, jedná se o střet zájmů, který by měl být ošetřen samostatně přísnějšími pravidly. Sám jsem to již dříve navrhoval jako obecné pravidlo,“ uvedl Jaroslav Zámečník, zastupitel SLK.

Proti poskytnutí dotace mluví i sám obsah dotovaného projektu. Spočívá totiž ve zpracování dílčích projektů na obnovu zanedbaných městských lokalit, o které by se mělo starat město. „Bohulibě se tvářící aktivity jsou ve skutečnosti skrytými zakázkami na služby, které spadají do gesce náměstkyně Hrbkové. Ta namísto toho, aby jako představitelka města zajistila řešení zanedbaných lokalit a případně vypsala za tím účelem veřejné zakázky na zpracovatele projektů, navrhne za onoho zpracovatele svoji neziskovku, a to napřímo a bez soutěže,“ vysvětlil výhradu Starostů Michal Hron.

Do řídícího výboru IPRÚ patří i reprezentanti dalších 22 měst a obcí

Starostové 20 obcí na Liberecku a Jablonecku se počátkem tohoto týdne písemně obrátili na primátory měst Liberce a Jablonce nad Nisou s požadavkem zapojení menších obcí v území IPRÚ do činnosti řídícího výboru. Starostové se totiž obávají, že z vyčleněné sumy kolem 2,5 miliardy Kč půjde vše do Liberce a Jablonce a na jejich projekty nezůstane žádná nebo jen zanedbatelná částka. Impulsem k jejich kroku byla srpnová inspekce stavu IPRÚ od ministryně Šlechtové přímo na radnici v Liberci. V území IPRÚ leží kromě města Liberce a Jablonce nad Nisou dalších 22 menších měst a obcí, například Chrastava, Hodkovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou nebo i Bedřichov či Janov nad Nisou, tj. přes 15 % obyvatel z celé aglomerace Liberec – Jablonec.

„Ještě v březnu 2015 jsme v zastupitelstvu schválili, že malé obce budou mít v řídícím výboru vyčleněné místo. Již v dubnu však koalice Změna+ANO předložila do zastupitelstva nový návrh na vyškrtnutí zástupců malých obcí z řídícího výboru budoucího programu. I přes náš nesouhlas a hlasitý odpor si toto koalice těsnou většinou prohlasovala,“ říká Jaroslav Zámečník, zastupitel SLK.

Podle Michala Hrona se přezíravý postoj vedení města Liberce může v konečném důsledku obrátit proti samotnému Liberci. „Je nutno vzít námitky menších obcí v IPRÚ vážně, neboť k celkové strategii programu se s vysokou pravděpodobností budou vyjadřovat zástupci všech obcí spadajících do IPRÚ a jejich souhlas bude podmínkou schválení celé sumy 2,5 miliardy Kč,“ zdůvodňuje Michal Hron (SLK). Právě proto bude klub Starostů pro Liberecký kraj dnes na zastupitelstvu města Liberce navrhovat rozšíření řídícího výboru IPRÚ znovu o dva zástupce 22 měst a obcí.

Podle zastupitelů SLK je v celé přípravě IPRÚ další řada nejasností, zpoždění a problematických míst. Příčinou neutěšeného stavu je utajenost přípravy IPRÚ a neschopnost náměstka Korytáře komunikovat s libereckými zastupiteli, s pracovníky magistrátu a hlavně se zástupci ostatních měst a kraje. „Dlouhodobě v zastupitelstvu požadujeme informace o stavu příprav a upozorňujeme na vážné nedostatky, zejména nedostatečné zapojení dalších měst a obcí spadajících do IPRÚ Liberec  Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvu ani žádnému z jeho výborů se přesto žádné informace neposkytují a nikdo vlastně neví, jak a co se připravuje. Takový netransparentní stav otevírá prostor k prosazování vlastních zájmů toho, kdo informace tají. A absence strategického dokumentu taková podezření jenom posilují,“ sdělil svůj názor zastupitel David Václavík (SLK).

Starostové pro Liberecký kraj by jako jistý krok k nápravě viděli v převedení odpovědnosti a gesce za přípravu IPRÚ na primátora Batthyányho a odebrat ji náměstku Korytářovi.

Michal Hron

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt