Kdo to vzdává bez boje je srab

V médiích každý mohl zaznamenat „kauzu Bazén“, kdy pan náměstek Korytář informuje o povinnosti města vrátit část dotace na stavbu potápěčské věže v areálu bazénu Liberec. Vím, jedná se o nezanedbatelné peníze a je prostě škoda každé zbytečné koruny z městského rozpočtu, ale naprosto skandální je, jak se k tomu nynější vedení města staví.

Nejprve věcně. Ještě za předbývalého vedení města (2006-2010) byl zpracován projekt na dostavbu bazénu Liberec. V přístavbě se snoubí zázemí pro děti, skluzavka, dětská sauna, malý bazén a část pro profesionální výcvik záchranářů, tj. ona předmětná výuková věž potápěčů. Dobře si na debatu okolo tvaru věže pamatuji, mimochodem k nalezení je transparentně zveřejněný zápis z Rady města dne 15.11.2011, konkrétně Usnesení 797/2011. Projektant přístavby věž navrhl válcovitou, odborní uživatelé ji později označili za nesmysl, dokonce takový, že město provozovatel bazénu dopisem vyzval „že než válcovou věž, tak raději žádnou“. Po konzultaci s poskytovatelem dotace a projektantem ji město změnilo na čtvercovou, nestálo to ani o korunu navíc.

O neblahé praxi, kdy poskytovatel dotace něco nerozporuje, zaplatí a vezme na vědomí monitorovací zprávy projektů a po letech se nalezne jiný úředník, tentokrát v roli kontrolora (s úplně jiným názorem) vypálí městu sankci, máme zkušeností habaděj. Namátkově, naše město se s podobnými potížemi dokázalo vypořádat například v kauze nařízené astronomické vratky v „kauze Byty Zelené údolí“. Dopravní podnik bojuje s tímtéž v rámci „kauzy rekonstrukce Mlýnská“ a příběhy prakticky neustálého boje v rámci MS2009 jsou také podobné. Pokaždé je potřeba ustavit odborný tým, vyhledat a shromáždit fakta, odvolat se a nebát se jít až k správnímu soudu. Naprostou většinu vratek se nám v období 2010-2014 podařilo nám odrazit …. S velkým díkem a bez servilnosti k putničkářsky detailní práci RNDR. Hrona a týmu společnosti Kodap.

Co nyní udělal náměstek Korytář? Nic. Vůbec nic. Ani se neodvolal, neargumentoval, nepracoval a prostě jen zaplatil, čímž chybu uznal a odvolání není. Nevím co jej k tomu vedlo a je mi z toho smutno. Myslím si, že ve věci ochrany města musí rozpočtový náměstek zanechat politikaření a konat tak, aby peníze spíš chránil, než rozhazoval. Nebo je tam jiný důvod? Pan primátor když tolik chce propagovat výcvik a použití záložních oddílů Armády ČR by možná měl začít u svého náměstka …. poučit jej, že z boje se neutíká nikdy, natož v okamžiku, kdy se ještě nezačalo ani střílet ….

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,