29. Září, 2015

Jan Korytář nedávno veřejně kritizoval, že díky chybě bývalého vedení města musí vracet Liberec část dotace cca 4 810 tis. Kč na potápěčskou věž v libereckém bazénu. Jiří Šolc, zastupitel za SLK a bývalý náměstek primátora k tomu uvádí: „Jan Korytář v zájmu svých politických zájmů opět skandalizuje své politické konkurenty, aniž by si pořádně kontrolní zjištění přečetl…