8. Říjen, 2015

Ve svém vyjádření k článku z MF Dnes ze dne 6.10. 2015 hejtman Libereckého kraje Martin Půta účelově manipuluje se skutečnostmi, které vedly k jeho obvinění a staví se do opačné role, než kterou původně hrál. Za situace, kdy i klíčová postava celé kauzy Jiří Zeronik policii potvrdil, že byl celý projekt podvodně předražován,…

8. Říjen, 2015

Opakuji a zdůrazňuji, že mé obvinění z údajného přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby pokládám od počátku za nespravedlivé, žádný úplatek jsem nevzal. Údajné nové informace, opět uniknuvší z vyšetřování, které se objevily v souvislosti s vyšetřováním přestavby kostela Máří Magdaleny v Liberci, v MF Dnes 6. 10. 2015, se mé osoby netýkají. Neznám ani většinu osob obviněných v této…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.