nášLiberec

Search

Vyjádření hejtmana LK k článku z MF Dnes ze dne 6.10. 2015

Opakuji a zdůrazňuji, že mé obvinění z údajného přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby pokládám od počátku za nespravedlivé, žádný úplatek jsem nevzal.

Údajné nové informace, opět uniknuvší z vyšetřování, které se objevily v souvislosti s vyšetřováním přestavby kostela Máří Magdaleny v Liberci, v MF Dnes 6. 10. 2015, se mé osoby netýkají. Neznám ani většinu osob obviněných v této kauze.

Nebyl jsem u schvalování dotací na tento projekt, ani u žádného dalšího schvalování financování tohoto projektu. Předsedou Regionální rady ROP Severovýchod jsem byl od 7. 12. 2012 do 30. 11. 2014, kdy jsem na funkci rezignoval. V pozici předsedy jsem nikdy neměl možnost ani důvod projekt zkontrolovat, a to až do chvíle, než po provedené kontrole, která ukázala pochybení.

Časová osa projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie:

26. 10. 2010 – registrace žádosti o dotaci z ROP Severovýchod

25. 3. 2011 – projekt schválen Výborem RR regionu soudržnosti Severovýchod k poskytnutí dotace z ROP Severovýchod

28. 4. 2011 – podepsána smlouva o poskytnutí dotace

10. 5. 2013 – výbor odsouhlasil pokračování projektu s tím, že financování bude provedeno až po jeho dokončení. 

3. 3. 2014 – výbor odsouhlasil změnu financování projektu a ještě zpřísnil podmínky financování projektu. Zároveň rozhodl, že bude provedena kontrola již prostavěného projektu.

11. 7. 2014 – zahájena kontrola na místě realizace

23. 9. 2014 – závěry kontroly ukázaly mnohá porušení smlouvy o poskytnutí dotace a z toho důvodu nebyla proplacena a byla zastavena

Na projektu nebyla vyplacena ani koruna z evropských fondů.

V případu se cítím od počátku nevinen a účelově dehonestován. Způsob informování o celé kauze nepříznivě poukazuje zejména na stav české justice a některých orgánů činných v trestním řízení. Znepokojuje mě situace, kdy já nesmím o informacích ze spisů hovořit a jsem vázán mlčenlivostí a přitom je mají volně k dispozici média. K tomuto, z mého pohledu nepřijatelnému úniku informací z průběhu vyšetřování, přitom dochází opakovaně.

Vytrvalé spojování mého jména s případem považuji v současné době za cílenou mediální reakci na mé prohlášení, že chci znovu kandidovat v krajských volbách a obhajovat pozici hejtmana, na podzim roku 2016. 

Opakuji, že mé obvinění z přijetí údajného úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby pokládám od počátku za nespravedlivé, žádný úplatek jsem nevzal.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt