Řady přispěvatelů webu Náš Liberec posílil Jan Šebelka

S radostí a pýchou můžeme našim milým čtenářům sdělit novinu, že mezi ty, kteří se rozhodli přispívat na náš web,patří od tohoto týdne i známý liberecký spisovatel a novinář Jan Šebelka.

Tento týden jsme uveřejnili jeho první fejeton a čtenářská obec se může těšit i na další a pravidelné příspěvky.

To, že se rozhodl na naše stránky psát právě Jan Šebelka je pro nás, bez jakéhokoliv klišé a patosu, ctí. Jeho tvorba se vždy úzce týkala tématického vymezení tohoto webu. Napsal několik románů, ve kterých líčí poměry středně velkého města, kde nelze nepoznat Liberec a jeho historii, včetně té nejnovější (Smrt podle Marka, Perpetuum mobile aneb Vládcové).

Vedle toho se věnoval a věnuje například i sepisováním biografií význačných osobností našeho regionu (válečný hrdina Stanislav Hnělička, jizerská legenda Gustav Ginzel atd), ale publikoval i řadu dalších titulů.

Je zakladatelem a přední osobností občanského sdružení Kruh autorů Liberecka, jehož cílem je,  vedle prezentace literárních textů, zviditelnit  Liberecko v rámci celého Euroregionu Nisa, objasňovat z různých stran jeho pozapomenutou historii a vytvářet jeho novou duchovní tradici.

Slávu si Jan Šebelka získal i jako zkušený novinář, mající na svém kontě nespočet kauz, rozhovorů, článků. Jeho trefné, vtipné i nesmlouvavé komentáře byly po dlouhá léta skvělým zakončením novinového týdne liberecké Mladé fronty dnes.

Ale jeho novinářská praxe mu právě pro nesmlouvavý a zásadový postoj nepřinesla jen literární vavříny. V době nejtužšího sevření města ze strany modrobetonové lobby to byl Jan Šebelka, který de facto jediný v Liberci otevřeně pravdivě psal o takových věcech jako schvalování a výstavba hokejové arény nebo o propojení zdejší politiky s podnikatelským prostředím.

Kterak moc dokáže být místní syndikát pomstychtivý pak poznával několik let, kdy se mu jím popisovaní Vládcové dokázali postarat o to, aby poznal kamenité stezky nezaměstnaného. I to mu ale nakonec přineslo, narozdíl od těch, kteří se o to zaloužili, zasloužené uznání.

Jak zmíněno výše, jsme poctěni a potěšeni tím, že se pro náš web Jan Šebelka rozhodl přispívat a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Kdo se ale může těšit nejvíce, jsou naši čtenáři, pro které bude psát své feuilletony svým nezaměnitelným stylem.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a