Otevřený dopis zaměstnancům Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Vážení pracovníci DPMLJ,

v dopravním podniku, stejně jako v dalších městských společnostech, se blíží dovršení změny ve způsobu řízení. Zástupci vlastníků – měst Liberec a Jablonec nad Nisou – budou nadále jen v dozorčí radě, představenstvo DPMLJ se zmenší a bude tvořeno výkonnými manažery. Změny by měly přinést do řízení firmy stabilitu nezávislou na volebních cyklech a napravit dnešní nerovnováhu v pravomocích a odpovědnosti orgánů společnosti.

Vrcholový management tedy získá silnější postavení. Toto musí být na druhé straně vyváženo jasným strategickým zadáním od vlastníků. Naše vize pro DPMLJ je jednoduchá. Chceme silnou a sebevědomou firmu, která ve vlastní režii zajišťuje kvalitní městskou hromadnou dopravu pro oba své vlastníky a je schopna své kapacity konkurenceschopně nabízet i do oblasti příměstské dopravy. Jsme přesvědčeni, že DPMLJ má potenciál tohoto stavu dosáhnout. Než tomu tak bude, čeká samozřejmě dopravní podnik ještě hodně práce. Jsme připraveni v ní DPMLJ plně podporovat a věříme, že tento cíl si získá především vás, řidiče, dispečery, opraváře a všechny další zaměstnance, kteří v dopravním podniku pracují.

Jako součást přípravy na změny v řízení byly ve všech městských firmách provedeny hloubkové audity. Jejich cílem bylo popsat současný stav firem se zaměřením na existující problémy a rizika. Výstupy auditu v DPMLJ bude představenstvo společnosti teprve projednávat, ale hlavní závěry jsou jasné a vlastně nijak překvapivé. Dopravní podnik je dobře řízen na běžné provozní úrovni, je ale zapleten do sítě nevyrovnaných, nevýhodných a rizikových smluv, které se týkají společnosti BusLine a firem s vazbami na tuto společnost. Kořeny těchto smluvních vztahů pocházejí z přelomu let 2009/2010, nová smluvní ujednání tohoto typu však vznikala dále až do konce roku 2014.

Jsme přesvědčeni, že se ve spolupráci obou vlastníků a představenstva najde v krátké době nejvhodnější řešení, které umožní bezproblémové fungování DPMLJ, dokončení změny ve struktuře řízení, vytvoří předpoklady pro odstranění alespoň hlavních smluvních rizik a bude směřovat k postupnému naplnění vize silného dopravního podniku.

Považujeme za důležité, abyste jako zaměstnanci měli úplné a nezkreslené informace, budeme proto na představenstvu DPMLJ navrhovat zveřejnění auditu nebo alespoň jeho souhrnné části. Zároveň počítáme ve výhledu několika týdnů se setkáním představenstva s kmenovými zaměstnanci DPMLJ, a.s.

 

Martin Čulík a Josef Šedlbauer (předseda a místopředseda představenstva)

Tomáš Kysela (gesční náměstek pro technickou infrastrukturu)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.