Koalice prosadila kroky vedoucí ke snížení ceny tepla

Koalice Změny pro Liberec a ANO prosadila na čtvrtečním jednání libereckého zastupitelstva kroky, které by měly vést ke snížení ceny tepla pro zákazníky Teplárny Liberec.

Jedná se o zásadní obrat v dosavadních vztazích mezi městem a libereckou teplárnou.

Cena tepla je v Liberci extrémně vysoká kromě jiného i z důvodu, že Teplárna platila oběma akcionářům dohromady 49,3 mil. Kč bez DPH ročně za pronájem jejich majetku. Městu platí teplárna na nájemném 9,8 mil. Kč a druhému akcionáři Energie Holding, a.s., ze skupiny MVV, platí 39,5 mil. Kč.

Prvním krokem ke snížení ceny tepla je proto rozhodnutí o odbourání nájemného tím, že oba akcionáři pronajímaný majetek do Teplárny v roce 2016 vloží. Důvodem vložení majetku není pouze snížení ceny, ale také příprava na budoucí změnu parovodů na horkovody, které by měla zajistit již Teplárna Liberec jako vlastník celé infrastruktury.  V Teplárně Liberec má město 30% podíl.

Pro snížení ceny tepla je nutné provést ale celou řadu dalších kroků, od dalšího snížení nákladů na provoz teplárny, snížení ztrát tepla nebo dojednání lepší ceny odpadního tepla ze sousední spalovny – Termizo, která také patří do skupiny MVV a na vysoké ceně tepla má svůj podíl.

Zastupitelé rovněž Radě města doporučili zrušení usnesení Rady města z roku 2008, kterým město blokuje odpojování obyvatel od CZT tím, že znemožňuje vést přípojky přes své pozemky a poskytuje tak Teplárně Liberec nadstandardní ochranu. To by však mělo proběhnout až k 30. 6. 2017, aby Teplárna měla čas provést další potřebné kroky ke snížení ceny tepla na konkurenceschopnou úroveň.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace říká: ,,Avizovanou cenu 699 Kč/GJ včetně DPH, chápu jako slibný, ale pouhý začátek celého procesu. Osobně vidím další prostor pro snížení ceny od 1. 1. 2017 a pak i v dalších letech, v návaznosti na to, jak se bude dařit snižovat ztráty tepla převodem parovodů na efektivnější horkovody. A to i při zachování přiměřené míry zisku pro oba akcionáře. Hlavní jednání nás ale teprve čekají.“

Do 30. 6. 2016 by také měla být vyhotovena nezávislá studie, která prověří dopady tzv. nulové varianty modernizace teplárny a CZT , kdy by město aktivně nepůsobilo směrem k zachování systému CZT, a prověří i dopady možného rozpadu CZT vlivem pokračujícího odpojování na obyvatele města a rozpočet SML.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude