Tisková zpráva SLK k jednání libereckého zastupitelstva

Liberecké zastupitelstvo se rozhodlo, že o vrácení dotace na potápěčskou věž bude bojovat
Starostové pro Liberecký kraj (SLK) považovali od počátku za nepřijatelné, že o vrácení dotace za změnu půdorysu potápěčské věže nerozhodla ani rada ani zastupitelstvo města a peníze přesto v rozporu se zákonem odešly z městského účtu. Navrhli proto, aby to byli zastupitelé, kdo rozhodnou o sporné vratce dotace, a ti také těsnou většinou rozhodli, aby se o vratku dotace bojovalo.

Jedná se o částku 4.681 tis. Kč, kde bylo na místě se rozhodnout, zda se vyhoví výzvě úřadu regionální rady, nebo se s ním půjde do sporu s využitím všech dostupných opravných prostředků, jako jsou odvolání, žádost o prominutí nebo i správní žaloba.

Jiří Šolc, zastupitel SLK a bývalý ekonomický náměstek primátora k tomu uvádí: „Rada města se problémem 8. 9. 2015 zabývala, a protože někteří členové rady, včetně členů za Změnu, měli pochybnosti o tom, zda se město vrácením peněz nezbaví možnosti se dále bránit, jednání přerušila. O týden později 15. 9. 2015 nakonec na základě neúplných informací jen uložila náměstku Korytářovi vrátit celou částku cca 24 mil. Kč. Jenže v ten den byla vratka již dávno uhrazena, neboť z městského účtu odešla již 10. 9. 2015. Rada města to zřejmě ani netušila a rozhodla o něčem, co už před tím rozhodl někdo jiný. To považuji za skandální.“

Starostové proto navrhli usnesení, v němž mělo liberecké zastupitelstvo vyslovit neplatnost vrácení peněz úřadu regionální rady, a to z důvodu, že mu nepředcházelo schválení příslušného rozpočtového opatření. Tím by se otevřela cesta k podání odvolání a žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Je to postup, kterým město nedávno získalo 5 mil. Kč ve sporu s ÚOHS nebo téměř 400 mil. Kč ve sporu s finančním úřadem. „Je nepředstavitelné, aby z městského účtu odešlo skoro pět milionů korun na základě kontroly, s jejímž výsledkem město nesouhlasí, aniž by o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. To jediné by mělo rozhodnout, zda je pro město výhodnější dotaci bez boje vrátit, nebo zda se o ni má bojovat. Starostové navrhují, aby se o ni bojovalo,“ sdělil Michal Hron, zastupitel SLK.     

Starostové odmítají znovu zadlužení města o 210 mil. Kč

Starostové vítají pokračování v úsilí o refinancování městského dluhu, které povede k výraznému snížení úrokového zatížení. Zásadně ale nesouhlasí s tím, aby byl refinancován celý dluh 2 miliardy Kč. Starostové budou prosazovat, aby výsledkem celé transakce byl dluh města pouze cca 1.790 tis. Kč. „Město již pět let ukládá 70 mil. Kč ročně do tzv. amortizačního fondu, z kterého bude držitelům městského dvoumiliardového dluhopisu v okamžiku jeho splatnosti vyplacena nominální hodnota. Kdyby měl dluh města podobu úvěru, potom by se těch 70 mil. Kč použilo každý rok na splátku úvěru. Město tak ve skutečnosti již nemá dluh 2 miliardy Kč, ale po pěti letech splácení o 350 mil. Kč nižší. Po odečtení cca 140 mil Kč, které bude refinancování dluhu stát, tak je současná výše městského dluhu jen 1.790 tis. Kč,“ vysvětluje za Starosty Jiří Šolc.

Návrh na refinancování dluhu otevřeně nepřiznává, že dojde k navýšení městského dluhu o 210 mil. Kč, ve skutečnosti ale budou zastupitelé kromě vlastní bankovní transakce schvalovat nový dluh města právě v této výši 210 mil. Kč. „Jan Korytář se již nechal slyšet, že chce tento nový dluh použít na povinnou spoluúčast při financování dotovaných projektů města. Odmítá si ale zřejmě připustit, že tím definitivně nastavuje míru zadlužení města na 2 miliardy Kč a že nechce usilovat o její snížení. Pro občany a zejména voliče Změny je to zpráva, že Změna, která značnou část své politické agendy založila na kritice zadlužení města, se snížením dluhové služby města nepočítá a naopak dále zadlužení prohlubuje,“ uvedl Michal Hron (SLK).

Koalice navyšuje dotace jiným, přitom město nemá na provoz svých vlastních organizací

Ze 14 na 20 mil. Kč chce koalice navýšit dotace převážně neziskovým organizacím na jejich projekty a činnost. To je nárůst o 43 %. Starostové v situaci, kdy město nemá dost peněz na provoz svých vlastních organizací, řádnou údržbu a opravy svého vlastního majetku a čeká je velká zátěž na spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů, s tímto navýšením nesouhlasí.

„Prioritou města musí být zajištění základních veřejných služeb, jako je úklid města, údržba a opravy komunikací, kvalita škol, provoz městských příspěvkových organizací a mnoho dalšího, a teprve potom podpora zájmové činnosti a jiných neziskových aktivit občanů města. Proto v situaci, kdy například Zoologické zahradě schází 5 mil. Kč na provoz, herci se převlékají pomalu za portálem a díry v městských komunikacích neberou konce, je jakékoliv navýšení, natož 6 mil. Kč, neodpovědným plýtváním veřejnými prostředky,“ kritizuje představu koalice David Václavík, člen zastupitelstva za SLK.

Klub SLK uvítal, že přijetí usnesení bylo z pořadu jednání staženo a že proběhnou další jednání jak k pravidlům poskytování dotací, tak k částkám na jednotlivé oblasti podpory.

Zastupitelský klub SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne