21. Prosinec, 2015

Ještě v dubnu 2015 slibovala náměstkyně Karolína Hrbková (ZPL), že za návrh harmonogramu přípravy nového územního plánu s termínem jeho předložení zastupitelstvu v červenci 2017 přebírá plnou odpovědnost. Po necelých osmi měsících navrhuje táž náměstkyně prodloužení části harmonogramu o sedm měsíců….