Oficiální prohlášení spolku ZKV – projekt „Program spolupráce SN-CZ 2014-2020“.

Vzhledem k množícím se desinformacím ohledně působení našeho spolku Zachraňme kino Varšava v projektu Program spolupráce SN-CZ 2014-2020 jsme nuceni vydat toto oficiální prohlášení:

1/ Naše dlouholetá iniciativa vede k záchraně městského majetku, jeho zhodnocení a transformaci v užitný, živý, fungující dům, s možnostmi, které v regionu jiné místo nemá. Budova zůstane i nadále majetkem města Liberce.

2/ Forma a styl dosažení cíle se liší v závislosti na možnostech, které nám dovolí jakýkoliv posun vpřed směrem ke zhodnocení a zlepšení funkcí budovy. Varianty scénářů záchranných etap rekonstrukce jsou různé a závisí na mnoha faktorech. Všechny případy máme dostatečně kvalitně zpracované a jsme připraveni na jejich případnou realizaci. První z etap byla rekonstrukce foyer na kavárnu Kino Káva.

3/ Na projektu „Program spolupráce SN-CZ 2014-2020“ pracujeme s německými kolegy již devět měsíců. Máme připravený koncept společné dramaturgie i rekonstrukčních prací včetně dílčích rozpočtů. Část tohoto konceptu jsme předložili na RM, dne 1. 12. 2015, po které jsme museli rozpočet přepracovat, aby lépe vyhovoval konsensu na RM. Na výzvu SML jsme tedy několikrát koncept a rozpočet přepracovali a předložili jednu z možných verzí na RM 22. 12. 2015. Po té se nám dostalo výtek, jak je možné, že se čísla tak liší. Jednoduše – protože jsou na žádost SML předělaná.

4/ Komplexnost a detaily projektu tak, jak jsou popsané v konceptu a rozpočtu není možné vysvětlit během několika minut na klubech jednotlivých politických stran, ani v několika novinových článcích. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme v půlce března přednášku, kde podrobnosti projektu a zároveň našeho postoje obecně rádi představíme široké veřejnosti.

5/ Naší soustavnou činností jsme dokázali čelit těžkostem politikaření již několik volebních období a tento fakt se nezmění ani s příchodem další vládnoucí garnitury. Jsme apolitický spolek a jako takový nepodléháme žádným programovým prohlášením politických stran, hnutí, atp. Jednáme bez přímé pomoci či podpory jakékoliv politické strany v regionu a svou apolitičnost chápeme jako projev vědomého indiferentismu.

6/ Jako spolek ZKV se nehodláme vyjadřovat k dílčím invektivním výpadům, pramenících z nevědomosti či zášti ať již jakéhokoliv původu, probíhajících na sociálních sítích a v komentářích k jednotlivým článkům. Pokud bude mít kdokoliv zájem, velmi rádi mu vše vysvětlíme, když si na to najde čas.  

 

spolek „Zachraňme kino Varšava“

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,