Liberec dokončil Integrovaný plán rozvoje území a předloží ho ministerstvu

Statutární město Liberec po měsících práce dokončilo Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který je klíčový pro šanci čerpat z evropských fondů až 2,6 miliardy korun. Téměř tři sta stránkový strategický dokument předloží město Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) na základě již vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií, nejpozději do 28. února 2016. Napřed musí dokument schválit zastupitelstva obou měst, tedy Liberce a Jablonce nad Nisou. Integrovaný plán již prošel radou města a byl projednán a schválen na prosincovém jednání Řídicího výboru IPRÚ.

K obsahu strategie se již na podzim vyjádřili experti MMR. Konstatovali, že kvalita IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je srovnatelná s ostatními již připomínkovanými strategiemi jiných měst. Velmi dobře vyhodnotili zejména způsob a popis výběru území a oblast dopravy a sociální soudržnosti. Obecně kladli důraz na uvádění aktuálnějších dat v dokumentu, jako i ve všech již dříve připomínkovaných strategiích IPRÚ.

K dokumentu se mohla vyjádřit i veřejnost prostřednictvím dvou veřejných projednání, které se uskutečnily 4. a 5. listopadu 2015 v Liberci a Jablonci nad Nisou. K IPRÚ bylo vzneseno celkem 131 připomínek. Nejvíce k socioekonomické a SWOT analýze, přeformulování, vysvětlení, doplnění textu v návrhové části či doplnění chybějících dat.

Aktuální harmonogram IPRÚ:

  • Projednání IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016 (Jablonec nad Nisou 21. 1., DSO Mikroregion Jizerské hory 26. 1., Hodkovice nad Mohelkou 27. 1., Liberec 28. 1., Chrastava 15. 2.),
  • Vložení Žádosti o podporu do MS2014+ – 02/2016
  • Vyhlášení výzev na integrované projekty v příslušných operačních programech – nejdříve 2. polovina 2016
  • Příprava operačního manuálu – návrh implementačního zajištění – vyhlašování výzev, svolávání pracovních skupin, hodnocení souladu projektu se strategií, fungování Řídicího výboru IPRÚ, schvalování projektu v orgánech mest – 02/03 2016

Statutární město Liberec, nositel strategie, bude v rámci Výzvy MMR pro vymezenou oblast aglomerace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou žádat o dotace z EU v celkové výši 2,59 mld. Kč, z toho:

  • 1,64 mld. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
  • 827,7 mil. Kč v rámci Operačního programu Doprava (OP D)
  • 119 mil. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu říká: „Osobně oceňuji přístup všech partnerů, zejména zástupců sousedního Jablonce nad Nisou, kdy jsme byli schopni víceméně všechny problémy, které během přípravy nastaly, vyřešit konsenzuálně na jednotlivých setkáních. V současné době se již rozeběhla i potřebná příprava prioritních projektů, kterou nesmíme podcenit, je to na příští roky jedinečná možnost, jak podpořit rozvoj našeho města.“

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí