Vyjádření KPKP k nařčení bývalého zaměstnance Miroslava Kroutila

Miroslav Kroutil, kterému byla dána v tomto týdnu okamžitá výpověď a bylo na něj podáno trestní oznámení pro trestný čin vydírání a přijetí úplatku, se dnes snaží svou situaci otočit. Jako důkaz uvádí svou analýzu ke kariéře současného ředitele Krajské nemocnice Liberec. Médiím ale zapomněl sdělit důležitou a podstatnou věc – že výsledky jeho práce byly naprosto nepoužitelné. Proto jeho analýza nebyla schválena při interním hodnocení v rámci KPKP, jak dokládá vzájemná korespondence.

Podle Miroslava Kroutila nechtělo Krajské protikorupční pracoviště zveřejnit jeho analýzu o Luďku Nečesaném, aby tato kauza nepoškodila Změnu pro Liberec. Skutečnost je ale taková, že Miroslav Kroutil odevzdal takový výstup ze svého úkolu, který prostě nemohl by být zveřejněn, aniž by nevedl k ostudě pro KPKP a možná i právnímu ohrožení ze strany těch, kteří v něm byli jmenováni. V podobné kvalitě byly přitom i jiné výstupy, což se ukázalo až po delší době spolupráce s panem Kroutilem.

Již v září, jak dokládá mail z 21. 9. 2015 a jak bylo konstatováno na následující poradě, byl výstup hodnocen jako nepoužitelný. Miroslav Kroutil byl vyzván k jeho předělání a v textu jeho statě, která byla kompilátem jiných textů a jeho vlastních, často chybných a nepodložených tvrzení, byly problémové části vyznačeny.  Za další tři týdny se výtky k práci Miroslava Kroutila (mail z 19. 10. 2015 i následná porada) opakovaly, Miroslav Kroutil odmítal svou práci předělat.

Miroslav Kroutil se nyní svou neprofesionalitu snaží vydávat za jakési hrdinství, ale celou tuto konstrukci ve skutečnosti použil primárně k tomu, aby mu pomohla pomocí vydírání získat místo na magistrátu města Liberce, nebo na místě ředitele příspěvkové organizace města Kontakt. Miroslav Kroutil také opakovaně tvrdí, že web nasliberec.cz neinformuje o kauzách Luďka Nečesaného. Skutečnost je ale taková, že od roku 2011 bylo k tématu publikováno přes 40 článků, za loňský rok cca 15 článků, včetně tiskových zpráv, za letošní leden články tři.

Na nahrávkách z 29. prosince 2015 z 5.ledna 2016, které jej usvědčují z vyděračského a korupčního jednání, navíc Miroslav Kroutil tvrdí, že ví, že Jan Korytář (kterého se pokoušel vydírat) o existenci anonymně podaného trestního oznámení na Luďka Nečesaného v době jeho zvolení nevěděl, ale že on (M.Kroutil) to bude používat, ač ví, že je to lež.

Zároveň považujeme za nutné sdělit, že ze strany Jana Korytáře, ani jiných politiků ze Změny pro Liberec nebyl na nás vyvíjen jakýkoliv nátlak či směřovány jakékoliv požadavky, abychom se touto kauzou nezabývali. Nezveřejnění tzv. „analýzy“ M. Kroutila jde na vrub pouze neprofesionánímu zpracování z jeho strany a bylo učiněno v rámci KPKP.

 

Přílohy:

Mail z 21. 9. 2015, kde se kritizují výsledky práce M.Kroutila

Mail z 19. 10. 2015, kde se opět kritizuje Kroutilova práce

Výtah z nahrávek, kde Miroslav Kroutil doznává, že ví, že J.Korytář o trestním oznámení nevěděl, ale že i tak bude lhát ve svůj prospěch

Analýza, kterou zpracoval M. Kroutil a která nebyla pro řadu chyb i celé zpracování přijata (obsahuje kritické poznámky kolegů z KPKP)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.