nášLiberec

Search

Liberecké zastupitelstvo čeká lítý střet politiků se šéfy úředníků

První letošní zasedání zastupitelstva města Liberce dává tušit několik zajímavých bodů. Bude to především schválení či neschválení materiálů strategické povahy jako je plán přípravy Integrovaného plánu rozvoje území, který má souměstí Liberce a Jablonce nad Nisou přinést až 2,6 miliardy korun a možné varianty refinancování městského dluhu. Do vlasů si dozajista, nikoliv obvykle, vjedou úředníci, respektive vedoucí odborů se zástupci politických stran, kterým se nelíbí jejich práce na veřejných zakázkách ve městě. Zastupitelstvo začíná ve čtvrtek 28. ledna, od 15 hodin na liberecké radnici.

Bod č. 3 – Prevence kriminality

Liberečtí zastupitelé mají k dispozici a posouzení materiál prevence kriminality na roky 2016-2018. Poměrně zajímavé čtení, které mapuje, byť často ne moc do hloubky, jednotlivá úskalí a rizikové oblasti nebezpečné pro potencionální růst kriminality.

 Celkem děsivá čísla přináší problematika hazardu, která například, zjednodušeně řečeno, uvádí, že každý třetí hráč se kvůli své závislosti dopouští trestné činnosti. Hazard doslova zaplevelil Liberec za vlád ODS, pozdější koalice ČSSD, Starostů pro Liberecký kraj, USZ a VV dělala jen nepodstatné a kosmetické změny a ani současná vládnoucí koalice Změny pro Liberec a ANO zatím nijak nekoná. Důvodem jsou desítky milionů z příjmu z hazardu, byť každý ví, za jakou cenu jsou to získané prostředky. Více ZDE

Bod č. 4 -prodej pozemku

Na nikterak důležitém, ale konkrétním prodeji pozemku do soukromých rukou, je vidět, že i současná koalice postupuje v ne zrovna transparentní tradici svých předchůdců, když neuvádí jméno nabyvatele. Problém je s osobními údaje, dnes se ale občan ani nedozví, kdo pozemek, který byl součástí i jeho společného majetku, získal, respektive má získat. Více ZDE

Bod č. 9 – návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2016

Zastupitelé mají odsouhlasit kontroly, jimiž se má zabývat kontrolní výbor, který nepodléhá radě, ale samotnému zastupitelstvu. V roce 2016 to mají být zejména audity městských společností, uzavírání veřejnoprávních smluv dle novelizovaného zákona, kontrola fondu rozvoje města či přímo samotného kontrolního mechanismu města. Více ZDE

Bod č. 10 – zápis z kontroly „Kontrola veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014“

Třaskavý materiál, kolem kterého se očekává vášnivá diskuze. Výsledky kontrolní skupiny, kde se zástupci Změny pro Liberec, ANO, ČSSD i Starostů pro Liberecký kraj dobrali překvapivých a znepokojivých zjištění ohledně zadávání a fungování veřejných zakázek.

 Materiál, který měl být předložen již na podzim, ostře napadli jak tajemník, tak někteří vedoucí odboru. Vyplývá z něj totiž, že na magistrátu vládne nejen ohledně veřejných zakázek nejen chaos, ale dokonce jsou některé mechanismy, jako například výběrová řízení obcházena či dokonce došlo k porušování zákona. Jako konkrétní příklad byla zvolena např. veřejná zakázka na renovaci Kostelní ulice, která nedopadla nejlépe. Bude zajímavé sledovat, kteří zástupci politických stran se za své členy kontrolního výboru postaví. Více ZDE

Bod č. 12 – refinancování městského dluhu

Veliké ekonomické téma Liberce. Zastupitelé v minulosti pověřili radní, zejména ekonomického náměstka Jana Korytáře (Změna pro Liberec), aby byly zpracovány tři možné varianty výše refinancování dluhu prostřednictvím nového směnečného programu. První varianta (A) počítá s refinancováním celého dluhu, tedy částkou 2 miliardy korun, druhá (B) s poníženou částkou 1,9 mld. Kč a třetí varianta (C) s částkou 1,8 mld. Kč (viz tabulka).

Podle Korytáře díky refinancování a nižší úrokové sazbě ušetří Liberec oproti současnému stavu 10 milionů korun ročně. Celkem do roku 2025 by mělo jít o úsporu přibližně 100 mil. Kč. Více ZDE

Bod č. 18 – Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Oproti veliké skandalizaci příprav IPRÚ z léta minulého roku, ujišťuje vedení města zastupitele města i veřejnost, že vše probíhá podle plánu a souměstí Liberce a Jablonce nad Nisou (včetně dalších menších obcí) je připraveno čerpat až 2,6 miliardy z evropských fondů. Na starosti má čerpání fondů z politických představitelů Jan Korytář.

Podle vládnoucí koalice téměř tři sta stránkový strategický dokument předloží město Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) na základě již vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií, nejpozději do 28. února 2016. Napřed musí dokument schválit zastupitelstva obou měst, tedy Liberce a Jablonce nad Nisou. Integrovaný plán již prošel radou města a byl projednán a schválen na prosincovém jednání Řídicího výboru IPRÚ.

K obsahu strategie se již na podzim vyjádřili experti MMR. Konstatovali, že kvalita IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je srovnatelná s ostatními již připomínkovanými strategiemi jiných měst. Velmi dobře vyhodnotili zejména způsob a popis výběru území a oblast dopravy a sociální soudržnosti. Více ZDE

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koalice Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS poprvé představí svůj rozpočet na příští rok. A pro leckoho to nebude pěkné čtení, magistrát stojí
Dnes proběhne říjnová schůze libereckého zastupitelstva. Na pořadu bude několik třaskavých bodů. Opozice zřejmě bude grilovat koalici Starostů, ANO a ODS za její přístup
Březnové zastupitelstvo nevypadá nijak nabitě, ale i tak lze dnes očekávat, že se zastupitelé střetnou u některých bodů. Půjde zejména o osud oblíbeného veseckého
Vypadá to na body nabité a možná i emotivní jednání zastupitelstva. Na programu bude odevzdání projektu autobusového nádraží Libereckému kraji, otázka bazénů ve městě,