29. Leden, 2016

Po více než ročních přípravách zastupitelstva Liberce i Jablonce n./N. odsouhlasila strategický dokument Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou, který bude nyní předložen na Ministerstvo pro místní rozvoj. Experti MMR při předběžných konzultacích pozitivně hodnotili jak způsob a výběr území, tak třeba i oblasti dopravy a sociální soudržnosti. Liberečtí zastupitelé také…

29. Leden, 2016

Jakkoliv působilo několik posledních zasedání loňského roku až překvapivě věcným dojmem, to první letošní jakoby vracelo vše do starých kolejí. Trapná řevnivost a detailismus jsou zpět, ale co je horší, zastupitelé, a to z opozičních i koaličních řad, záměrně odvracejí oči od podstatných zjištění a bagatelizují skutečné problémy města, často i systémového charakteru. Vítejte v libereckém…

29. Leden, 2016

Celkem 21 dotačních programů v 6 oblastech podpory navrhuje rada města libereckému zastupitelstvu ke schválení. K rozdělení se v jednotlivých výzvách navrhuje celkem 14.850 tis. Kč. Jsou mezi nimi i program 1.2 Veřejná zeleň a program 1.3 Odpady. Účelem a důvodem poskytování dotací v úhrnu 900 tis. Kč je zapojit veřejnost do plánování a zkvalitňování veřejné zeleně a efektivního nakládání s odpady….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.