Tak co podvodníci, jste spokojení s tím, že se Vám podvod vydařil?

ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které v obvodu školy skutečně bydlí je však pouze 54, zbytek změnil bydliště během posledních 3 měsíců. Z tak masívního počtu stěhování rodin lze usoudit, že většina z nich se „přistěhovala“ podvodně. 

Škola přistoupila k problému alibisticky a poškodila místní děti

Škola místo toho, aby přistoupila k problému zodpovědně, pokusila se ho vyřešit ve prospěch oprávněných (skutečně bydlících místních dětí), a využila platné legislativy k vytřídění dětí, jejichž rodiče evidentně zneužívají práva v masívní formě, rozhodla se postupovat podle alibistického doporučení pseudoochránkyně lidských práv Šabatové a uskutečnila losování prvňáčků. Připomínám, že taková losovačka dětí nemá žádnou oporu v zákoně ani v publikované judikatuře, a zneužití práva nepožívá právní ochranu.

Podrobný rozbor jsem uveřejnila ve svém předchozím článku https://www.nasliberec.cz/alena-dvorackova/rodice-nenechte-svym-detem-ukrast-pravo-na-skolu-aneb-kauza-zs-lesni.php.  

Neumíme vyřešit masívní podvodné jednání?

Na jedné straně oceňuji snahu pana ředitele vyřešit věc smírně pohovory s rodiči, jejichž děti v místě školy nebydlí a byly u zápisu na více školách, ale na druhou stranu ze svých pracovních zkušeností vím, že na mnohé podvodníky žádná laskavost neplatí a tvrdě se musí uplatnit řeč práva.    

Ve čtvrtek 18. února tedy proběhlo v ZŠ Lesní historicky první losování prvňáčků, a to díky nezákonnému jednání skoro 30 rodičů, kteří se rozhodli pojistit právo na školu podle svého výběru podvodným přihlášením do spádové oblasti. Losovačka dopadla špatně, protože z 5 dětí, které musely z kola ven, jsou 4 děti, které v místě školy opravdu bydlí. Takže tyto děti, které byly u zápisu pouze v této jediné své místní škole, nejsou nyní zapsány nikde, a jiné děti, jejichž rodiče jsou podvodní spekulanti, jsou teď zapsány a přijaty i na více školách. A to pomíjím skutečnost, že přednostně bez losovačky byli přijati podvodně přihlášení sourozenci starších žáků školy, kteří byli podvodně přihlášeni v dřívějších letech.   

Co tomu říkáte obhájci práv rodičů na výběr školy podle vlastního rozhodnutí?

Já nepopírám právo rodičů na výběr školy, nikdy jsem nenapsala, že popírám právo kohokoliv na svobodnou volbu čehokoliv. Ale chcete mi vy stateční a rozhodní obhájci i nadále tvrdit, že každý má právo na cokoliv, i když toto právo ukradne někomu jinému? 

A co vy podvodníci v ZŠ Lesní, jste spokojení s tím, že se Vám podařilo ukrást místním dětem právo na školu? Předpokládám, že ano, protože podobné typy těžšího kalibru jsem ze své úřední povinnosti řešila i u soudů a týpci, jako jste vy, a kteří otravují slušným lidem život v právním státě, nikdy neuznají své chyby a nikdy nepřiznají, že se dopustili podvodu.

 

Alena Dvořáčková 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných
Komunisté v rámci volebního boje rozpoutali podivnou volební kampaň svého lídra soudruha Mackovíka, který je díky dohodám komunistů s bývalou krajskou vládou ředitelem záchranky