Navrátit život do centra města a připravit město Liberec na změny trendů vývoje maloobchodu

To je cíl projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.  „V rámci tohoto projektu budou vybraná evropská města spolupracovat v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center,“ popisuje Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru strategického rozvoje a dotací statuárního města Liberec (SML).

V polovině února se v Liberci sešli zástupci Odboru strategického rozvoje a dotací, Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí SML, Karolína Hrbková, s lead partnerem projektu a představiteli španělského města Igualada, které leží v Katalánsku, asi 60 km severně od Barcelony. Španělský lead partner projektu na úvod setkání představil projekt RetaiLink společně s jeho dlouhodobou vizí a cíli, kterých chce společně s ostatními partnery realizací projektu dosáhnout. Zástupci SML představili své město a seznámili partnery s problematikou a negativními specifiky městského centra Liberce, které je nutno řešit. Na závěr setkání zástupci obou partnerů definovali problematiku, která je spojená s „vylidňováním“ centra Liberce. Ángels Chacón a Daniel Castejon Llorach ze španělské Igualady pochválili přípravu a prezentaci libereckých zástupců a byli velmi potěšeni precisností přípravných prací.

Naše město má 40 000 obyvatel, jsme blízko atraktivnější Barcelony, hledáme způsob, jak udržet lidi v našem městě, aby nejezdili nakupovat do Barcelony. Vzhledem k tomu, že toto je problém řady měst, rozhodli jsme se připravit a realizovat projekt RetaiLink na téma oživení městských center,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Igualada paní Ángels Chacón.

Nyní je u konce první fáze projektu, v rámci které byl připraven jeho podrobný návrh a byla vytvořena integrovaná strategie k vymezenému tématu. V březnu bude lead partnerem podána projektová žádost na druhou implementační fázi projektu. Město Liberec do ní vstoupí po jejím schválení v květnu 2016 a je posledním městem, které autoři projektu, ze zapojených deseti evropských měst, navštívili. „Chceme vědět, co se děje v podobných městech jako je to vaše. Potřebujeme znát výzvy a problémy vašeho města,“ uvádí Ángels Chacón a dodává: „nemá smysl dělat krásné nákupní třídy v centrech měst, pokud tam nebudou lidé žít, bydlet a nakupovat.“

Liberec chce, v rámci projektu, zvýšit atraktivitu centra města pro obyvatele i návštěvníky, tj. vyřešit „funkčnost“ zejména ulic Pražská, Moskevská, historického centra, včetně nevyužívaných historických objektů a památek, které mají velký potenciál, ale dosud nenašly nový účel nebo využití. Jde například o liberecký zámek se zámeckým parkem a galerii v Liebigově paláci. Dalším tématem na řešení jsou tzv. brownfields v centru města. Ať už bývalý tiskařský průmysl (Papírové náměstí) nebo textilní průmysl (oblast po bývalém podniku Textilana na Perštýně). Cílem města je nalézt nové a udržitelné využití pro tyto lokality.  Současnost také naléhavě vyžaduje řešení útlumu maloobchodu v ulicích historické části města, který je způsoben výstavbou řady moderních obchodních center, přebytku obchodních ploch a změnou chování spotřebitelů. Tento trend je možné sledovat v celé Evropě.

„Jednoznačným přínosem účasti města Liberec v mezinárodním projektu RetaiLink je vedle získání výstupů z projektu jako takových, také především příležitost zapojení města do sítě deseti evropských měst, která je zaměřena na revitalizaci maloobchodního prodeje v malých a středních městech za pomocí inovativních maloobchodních strategií, které by zvýšily konkurenceschopnost malých podniků,“ vysvětlil Jan Korytář, statutární náměstek primátora města Liberce. Současně také dodal: „město Liberec účastí v projektu RetaiLink získá také cenné zkušenosti s účastí v mezinárodních projektech financovaných z nadnárodních a meziregionálních programů, jakým je právě například URBACT III. V následujícím dotačním období budou tyto programy jediným zdrojem možného kofinancování našich projektů z prostředků EU.“ 

Liberec čeká vytvoření místní podpůrné skupiny, která bude složena ze zástupců místní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Tato skupina umožní praktické využití partnerského přístupu k rozvoji území, který podle zkušeností přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. Druhá fáze projektu začne v květnu tohoto roku a s jeho implementací se počítá na dva roky.

Také primátor města Liberce Tibor Batthyány intenzivně prosazuje návrat života do centra. „Snahou současného vedení města je navrátit život do ulic, usilujeme o větší zapojení lokálních výrobců a producentů lokálních, tradičních produktů. Čilý ruch a život na náměstí a v ulicích přilehlých k radnici je hlavním mottem našeho funkčního období a snažíme se o to řadou aktivit, ať už adventním programem na pódiu před radnicí, vánočními trhy na náměstí, videomappingem, koncerty, jarmarkem, nebo letními kiny či divadelními formacemi a podobně,“ popisuje primátor Batthyány a dodává: „nezbytné je zřízení role gesční osoby, zkrátka někoho, kdo bude s maloobchodníky v centru města komunikovat a o jejich činnost se zajímat a bavit se o tom s nimi.“

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného