Navrátit život do centra města a připravit město Liberec na změny trendů vývoje maloobchodu

To je cíl projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.  „V rámci tohoto projektu budou vybraná evropská města spolupracovat v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center,“ popisuje Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru strategického rozvoje a dotací statuárního města Liberec (SML).

V polovině února se v Liberci sešli zástupci Odboru strategického rozvoje a dotací, Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí SML, Karolína Hrbková, s lead partnerem projektu a představiteli španělského města Igualada, které leží v Katalánsku, asi 60 km severně od Barcelony. Španělský lead partner projektu na úvod setkání představil projekt RetaiLink společně s jeho dlouhodobou vizí a cíli, kterých chce společně s ostatními partnery realizací projektu dosáhnout. Zástupci SML představili své město a seznámili partnery s problematikou a negativními specifiky městského centra Liberce, které je nutno řešit. Na závěr setkání zástupci obou partnerů definovali problematiku, která je spojená s „vylidňováním“ centra Liberce. Ángels Chacón a Daniel Castejon Llorach ze španělské Igualady pochválili přípravu a prezentaci libereckých zástupců a byli velmi potěšeni precisností přípravných prací.

Naše město má 40 000 obyvatel, jsme blízko atraktivnější Barcelony, hledáme způsob, jak udržet lidi v našem městě, aby nejezdili nakupovat do Barcelony. Vzhledem k tomu, že toto je problém řady měst, rozhodli jsme se připravit a realizovat projekt RetaiLink na téma oživení městských center,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Igualada paní Ángels Chacón.

Nyní je u konce první fáze projektu, v rámci které byl připraven jeho podrobný návrh a byla vytvořena integrovaná strategie k vymezenému tématu. V březnu bude lead partnerem podána projektová žádost na druhou implementační fázi projektu. Město Liberec do ní vstoupí po jejím schválení v květnu 2016 a je posledním městem, které autoři projektu, ze zapojených deseti evropských měst, navštívili. „Chceme vědět, co se děje v podobných městech jako je to vaše. Potřebujeme znát výzvy a problémy vašeho města,“ uvádí Ángels Chacón a dodává: „nemá smysl dělat krásné nákupní třídy v centrech měst, pokud tam nebudou lidé žít, bydlet a nakupovat.“

Liberec chce, v rámci projektu, zvýšit atraktivitu centra města pro obyvatele i návštěvníky, tj. vyřešit „funkčnost“ zejména ulic Pražská, Moskevská, historického centra, včetně nevyužívaných historických objektů a památek, které mají velký potenciál, ale dosud nenašly nový účel nebo využití. Jde například o liberecký zámek se zámeckým parkem a galerii v Liebigově paláci. Dalším tématem na řešení jsou tzv. brownfields v centru města. Ať už bývalý tiskařský průmysl (Papírové náměstí) nebo textilní průmysl (oblast po bývalém podniku Textilana na Perštýně). Cílem města je nalézt nové a udržitelné využití pro tyto lokality.  Současnost také naléhavě vyžaduje řešení útlumu maloobchodu v ulicích historické části města, který je způsoben výstavbou řady moderních obchodních center, přebytku obchodních ploch a změnou chování spotřebitelů. Tento trend je možné sledovat v celé Evropě.

„Jednoznačným přínosem účasti města Liberec v mezinárodním projektu RetaiLink je vedle získání výstupů z projektu jako takových, také především příležitost zapojení města do sítě deseti evropských měst, která je zaměřena na revitalizaci maloobchodního prodeje v malých a středních městech za pomocí inovativních maloobchodních strategií, které by zvýšily konkurenceschopnost malých podniků,“ vysvětlil Jan Korytář, statutární náměstek primátora města Liberce. Současně také dodal: „město Liberec účastí v projektu RetaiLink získá také cenné zkušenosti s účastí v mezinárodních projektech financovaných z nadnárodních a meziregionálních programů, jakým je právě například URBACT III. V následujícím dotačním období budou tyto programy jediným zdrojem možného kofinancování našich projektů z prostředků EU.“ 

Liberec čeká vytvoření místní podpůrné skupiny, která bude složena ze zástupců místní správy, soukromého sektoru, neziskového sektoru, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Tato skupina umožní praktické využití partnerského přístupu k rozvoji území, který podle zkušeností přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. Druhá fáze projektu začne v květnu tohoto roku a s jeho implementací se počítá na dva roky.

Také primátor města Liberce Tibor Batthyány intenzivně prosazuje návrat života do centra. „Snahou současného vedení města je navrátit život do ulic, usilujeme o větší zapojení lokálních výrobců a producentů lokálních, tradičních produktů. Čilý ruch a život na náměstí a v ulicích přilehlých k radnici je hlavním mottem našeho funkčního období a snažíme se o to řadou aktivit, ať už adventním programem na pódiu před radnicí, vánočními trhy na náměstí, videomappingem, koncerty, jarmarkem, nebo letními kiny či divadelními formacemi a podobně,“ popisuje primátor Batthyány a dodává: „nezbytné je zřízení role gesční osoby, zkrátka někoho, kdo bude s maloobchodníky v centru města komunikovat a o jejich činnost se zajímat a bavit se o tom s nimi.“

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.