Na medvěda nedošlo

Očekávaným bodem krajského zastupitelstva mělo být porcování medvěda v podobě přebytku z minulého roku. Zatímco koaliční zastupitelé samotnou existenci medvěda vehementně popírali, natož aby se podíleli na jeho porcování, podle opozičních zastupitelů Kocumové a Baxy ze Změny pro Liberecký kraj byl medvěd tak velký, že se nedal přehlédnout. Vzhledem k početní síle obou táborů nepřekvapí, že diskuse skončila schválením usnesení k rozpočtovému opatření č. 55/16, ve kterém vidí medvěda leda hlupák, protože šlo jen o logické rozdělení 282 milionů z roku 2015 na 37 drobnějších výdajových položek na volební rok 2016.

Na co se dostalo:

–          Spolufinancování rekonstrukcí silnic, dotace „na sport“, lékařská pohotovost, rekonstrukce školních budov a další.

Na co se nedostalo:

–          Investiční akce ve zdravotnictví (jen v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa je zapotřebí na řešení havarijních stavů několik stovek milionů), ochrana životního prostředí, dofinancování mateřských center a další.

Co nám vadí:

–          O velkém přebytku vedení kraje vědělo už v listopadu, byť netušilo přesnou výši; přesto při schvalování rozpočtu nebyla ani zmínka o tom, co bude zaplaceno z peněz navíc. Schvalování rozpočtu je hra na oko, když pár měsíců po jeho schválení dochází k tak zásadním změnám;

–          v samotném rozpočtu byla schválena řada diskutabilních položek (nárůst prostředků na propagaci LK a členů jeho vedení o více než milion, nárůst přímých dotací mimo dotační fond o 10 milionů), přitom některé podstatné výdaje dofinancováváme až nyní, tímto rozpočtovým opatřením (např. lékařská pohotovost);

–          nejde o nic nového, už v minulých letech jsme opakovaně kritizovali netransparentní rozdělování přebytků z minulého roku: zastupitelé se o rozdělování položek často dozvědí, až když je rozděleno;

–          nebylo vysvětleno, proč některé odbory dostávají více peněz, než o kolik žádaly, když jinde peníze chybí (podpora obnovy venkova vs. mateřská centra nebo investiční priority ve zdravotnictví);

–          některé položky nezdůvodněny a jiné budí podezření z přípravy půdy pro dotace pro Miroslava Peltu a spol. (nic proti dotacím pro špičkové kluby a na krajskou reprezentaci, jen by bylo dobré, aby se dostalo na více klubů než na trojici FC Slovan Liberec, FK Jablonec a HC Bílí Tygři Liberec, a tyto profesionální kluby měly stejné podmínky, jako ostatní); navrhovali jsme proto ponechání těchto prostředků nerozdělených, dokud nebudou představeny podmínky dotačního programu, na který budou použity. Snaha rozdělit deset až dvacet milionů na tento účel se zřejmě bude vracet opakovaně, až se z ní stane takový folklór.

Jak si představujeme dobrou praxi:

–          Již při schvalování rozpočtu vytvořit zásobník projektů, na které dojde, když se v průběhu roku objeví dodatečné finanční prostředky. Zásobník bude průběžně aktualizován. Zastupitelé by díky tomu mohli již při tvorbě rozpočtu posoudit, zda jdou finance na skutečně hlavní priority a případně navrhnout změnu.

Ani samotné schvalování se bohužel neobešlo bez přehmatů:

–          Předložení mimo běžný harmonogram předkládání materiálů, tlačení do rychlého projednání, i přes závažnost materiálu;

–          v seznamu priorit resortů, které jsme si vyžádali, chyběly priority naprosto zásadního resortu dopravy a také životního prostředí, nedalo se proto posoudit, na které priority došlo a na které ne;

–          Celý materiál byl velmi stručný a neúplný. Např. největší alokovaná částka 130 mil. je popsána jen slovy „nespecifikovaná rezerva“. To by si zastupitelé, po kterých se chtělo, aby to „odmávali“, zasloužili větší rozlišení! Překvapivé, že kromě nás se nad tím nikdo nepozastavil

–          při logickém dotazu, na co je těchto 130 mil určeno – odpověď, že „si to přeci můžeme přečíst v písemných informacích“ (naprosto jiný bod, na který navíc nikde nebyl odkaz!);

–          informace od radního Tulpy (zdravotnictví), které se ale neshodují s podklady (priority resortu zdravotnictví). Zde je jako první uvedena rekonstrukce dialýzy, což pan radní popíral. Přitom členové dozorčí rady českolipské nemocnice mají informace potvrzující priority resortu;

–          některé byly navýšeny dokonce víc, než byly požadavky (to je skutečně kuriózní, ve chvíli, kdy jiné požadavky uspokojeny nejsou).

TZ Změny pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí