Rozšíření stanice záchranky na letišti je v zájmu Liberečanů

Záchranná služba je sice krajskou příspěvkovou organizací, současně ale denně zachraňuje zdraví a životy mnoha libereckých občanů. Mělo by proto být v bytostném zájmu Liberce, aby záchranka na jeho území fungovala co nejlépe. K tomu má přispět i krajem připravovaná přístavba stanice záchranky na libereckém letišti na pozemcích města.

S tímto evidentním zájmem města a kraje ostře kontrastuje snaha rady prodat pozemky za co nejvyšší cenu. Kraj dal jasně najevo, že je připraven pozemky odkoupit za cenu max. 2 miliony korun, ovšem rada města předkládá zastupitelům i variantu 4.024.460 Kč. „Kdyby to šlo, daroval bych kraji pozemek pro záchranku zdarma. Mít k dispozici nemocnici, efektivní záchranku s moderními auty i vrtulníky zachraňujícími ve dne v noci, dělá z provinčního městečka rozvinuté město s vysokou kvalitou života. Chtít po kraji i ty 2 miliony je z tohoto pohledu krátkozraké a nevhodné,“ dal najevo, co si o prodeji pozemků pro záchranku myslí Jan Marek, člen zastupitelstva za SLK.

Starostové v libereckém zastupitelstvu dlouhodobě usilují o užší spolupráci s Libereckým krajem, zejména v oblasti financování veřejných služeb. Před realizací je výměna městského kojeneckého ústavu Sluníčko za krajský dům dětí Větrník. Prostřednictvím komisí (správních rad) se rozšiřují možnosti společné správy krajských a městských příspěvkových organizací jako jsou např. Zoologická zahrada, Krajská vědecká knihovna nebo Severočeské muzeum či Galerie Lázně. Kraj také poskytuje městským dotacím účelové dotace. „I finanční výbor vzal v potaz všechny tyto okolnosti a jednoznačně libereckému zastupitelstvu doporučil schválit krajem požadovanou cenu 2 miliony korun,“ informoval o rozhodnutí finančního výboru jeho předseda Jiří Šolc (SLK).   

Rada města předložila zastupitelstvu k rozhodnutí dvě ceny, jednu ve výši odpovídající znaleckému posudku 4.024.460 Kč a druhou ve výši 2.000.000 Kč. Primátor ale nedal nakonec o usnesení hlasovat, neboť i přes několik dní předem podané upozornění Michala Hrona (SLK) zůstala nevyjasněna otázka daně z přidané hodnoty. Diskuze přesto ukázala, že většina zastupitelů se příště přikloní k prodeji za vyšší cenu. Důvodem většinou byla veřejně přiznaná obava z odsouzení za spáchání trestného činu stejně, jako se to zatím nepravomocně stalo 23 zastupitelům za schválení prodeje v roce 2007.

K tomu uvádí zastupitel za SLK Michal Hron: „Zákon o obcích výslovně povoluje zastupitelstvu prodat majetek za jinou cenu, než je v místě a čase obvyklá, a to za podmínky, že je tato cena odůvodněna. V daném případě je nižší cena odůvodněna víc než dost, proto by rozhodnutí prodat pozemky za tuto cenu bylo zcela v souladu se zákonem. Proto také považuji za nepřijatelné hlasovat pro vyšší cenu jenom z toho důvodu, že bych mohl utrpět v budoucnu osobní újmu. Nebylo by to totiž nic jiného než upřednostnění mého osobního zájmu, mého strachu, před zájmem veřejným, pro nějž bych chtěl ve skutečnosti hlasovat a o jehož prospěšnosti a zákonnosti jsem přesvědčen. Nemohu souhlasit se zastupiteli, kteří dají přednost svému osobnímu strachu před svým přesvědčením a hájením obecného zájmu.“   

Ledy v narovnání financování příspěvkových organizací kraje a města se pohnuly

Starostové v Liberci podporují záměr výměny krajského Domu dětí a mládeže Větrník a městského Dětského centra Sluníčko (kojenecký ústav). Do krajského Větrníku totiž chodí převážně liberecké děti, a naopak Sluníčko se stará o děti z celého kraje, někdy i z větší dálky. Navrhovaná výměna zřizovatelů je první vlaštovkou, a když se záměr zdaří, může odstartovat další narovnávání ve financování i řízení krajských a městských organizací.

„Očima finančníků se může zdát, že na navržené transakci vydělá město a naopak kraj prodělá. Smyslem zahájeného procesu by ale nemělo být dohadování o tom, kolik kdo prodělá nebo vydělá, nýbrž nalezení optimálního způsobu financování a řízení. Dnes přebere kraj finančně nevýhodně Sluníčko, zítra může město převzít pro ně nevýhodnou Krajskou knihovnu, neboť ji využívají především Liberečáci. Zamyslet bychom se také mohli nad společnou správou některých příspěvkovek, například divadla, ZOO nebo Galerie či Muzea,“ sděluje svoji představu Michal Hron, zastupitel za SLK. 

Starostové podporují vyvěšení tibetské vlaky na liberecké radnici

Podpora všech, jejichž lidská práva jsou pošlapávána, má pro oběti tyranií všech forem velký význam. Platí to i pro lidi a jejich lidská práva v dalekém Tibetu. Starostové proto podpoří návrh předkládaný zastupitelům, aby se Liberec připojil k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“. „V loňském roce Liberec tibetskou vlajku nevyvěsil, což jsme hodně kritizovali. Nakonec jsme prosadili, že pro příště bude o účasti na akci Vlajka pro Tibet rozhodovat zastupitelstvo. A to se nyní naplňuje. I malá liberecká kapka v proudu protestů a solidarity s Tibeťany má svůj smysl,“ vysvětluje David Václavík, zastupitel za SLK.

Tisková zpráva SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,