Jiří Rutkovský napadl Jana Korytáře kvůli územnímu plánu, ten jeho tvrzení dementuje ve svém prohlášení

Bývalý náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví) zaútočil na současného náměstka pro ekonomiku Jana Korytáře (Změna pro Liberec), že si skrze tvorbu nového územního plánu zhodnocuje svůj pozemek v Harcově. To Jan Korytář dementoval s tím, že pozemky byly vedeny jako zastavitelné již v době, kdy byl náměstkem pro územní plán Jiří Rutkovský a dokazuje to výkresy z územního plánu. Reakci obou politiků přinášíme v plném znění.

Jiří Rutkovský na svém facebookovém profilu napsal:

„Tak jsem se dnes na besedě o územní plánu města Liberec dozvěděl, že sice důvodem pro skartování předchozího dokončeného návrhu UP města Liberce bylo to, že údajně neměl v sobě dostatečně zapracovanou koncepci zeleně, ale tato koncepce není v novém návrhu důsledně uplatňována. Tak nevím.

Jako nedostatečná byla ze strany současné náměstkyně Hrbkové v předchozím (skartovaném) návrhu hodnocena koncepce zelených pásů prostupující zastavěným územím města od lesa až k řece. Nic proti tomu, snažili jsme se pásy vytvořit již v předchozím návrhu …

Dnes jsme na besedě narazili na zajímavý pozemek v Harcově, kde sice kromě základů malého domku – ruiny – nic nestojí, je tam louka, potok, malebné údolí nedaleko sídliště Kunratická. Ale pozemek je v novém návrhu UP, na rozdíl od platného územního plánu, veden jako stávající zástavba. To sice možné je, pokud zde stojí dům nebo pokud je pozemek vhodný k zastavění, proč ne. Ale při uplatnění nových principů, kvůli kterým se zdržel územní plán by podle mne neměl být takový pozemek uprostřed údolí – zeleného pásu. tedy pokud je opravdu platná nová koncepce zeleně. Tak jsem se na besedě zeptal.

Projektant chybu uznal, paní náměstkyně Hrbková (Změna pro Liberec) ale hned po něm mluvila nepravdu o tom, že pozemek byl zastavitelný již v předchozím plánu. Tak jsme se podívali do platného UP a on tam zastavitelný z větší části nebyl. Pomyslnou korunu tomu nasadil náměstek Korytář (též Změna pro Liberec), který na mou otázku, zda by nám na závěr neřekl, zda zná vlastníka pozemku nejdříve tvrdil, že pozemek již dříve prodal ale nakonec si na besedě paní Hrbkovou představovaný návrh územního plánu podrobněji prohlédl a zjistil, že vlastníkem části pozemku, která je novým UP zhodnocena, skutečně je. Víc nevím a snad ani nechci vědět.
.
Myslím, že je to zajímavé. Netvrdím že se chtěl pan náměstek sám obohatit a ostatním vlastníkům pozemky znehodnotit, to ne. Ale že Změna pro Liberec zdrží minimálně o dva roky vydání nového územního plánu města a přitom v novém návrhu nejsou dodrženy principy, kvůli kterým vedení města skartovalo dokončený návrh předchozí, to se mi nelíbí.

No, vysloužil jsem si několik nepěkných slov od pana náměstka Korytáře, nejdříve na besedě veřejně že jsem z jiné politické strany, která neuspěla ve volbách (jen upozorním že nejsem a nebyl jsem členem žádné strany) a poté i soukromě, kdy na mne dokonce vyštěkl sprostou nadávku…..

Asi jsem ho otázkou moc nepotěšil.

Na tomto příkladu lze dle mého názoru ukázat banalitu, kvůli které se zdrželo vydání UP města Liberce. Přitom bude stejně za pár let v Liberci nedostatek míst ke stavění a spousta dnes vyjmutých pozemků bude navráceno mezi zastavitelné. To nepíšu proto, že bych neměl rád přírodu ale proto, že trochu znám historii a je to normální vývoj města a aglomerace, již od té doby, kdy byl Liberec osídlen a vybudován. Z dnešního pohledu vlastně v přírodě, na loukách, polích a pastvinách.“

Jan Korytář reagoval tímto prohlášením:

„Pozemky v Harcově jsem koupil s přítelkyní v roce 2001 na úvěr za cenu 600.000 Kč od soukromého vlastníka. Šlo o stavební pozemek s chalupou (na pozemku parc. č. 1061) určenou k demolici, zahradou a lučními pozemky (tehdy pozemek 1062/1) a další. Většinu (cca 5500m2) – konkrétně pozemky parc. č. 1061, nově vzniklý pozemek parc. č. 1062/3 a pozemek parc. č. 1063/3 jsme prodali přes realitní kancelář v červnu roku 2013 za cenu 1,6 mil. Kč.

Zbytek pozemku označený nově jako pozemek parc. č. 1062/1 o velikosti 1850 m2 vlastní stále přítelkyně. Tento zbylý menší pozemek byl v době, kdy jsme ho kupovali, v územním plánu z roku 1985 veden jako nezastavitelný a v územním plánu z roku 2002, který je dodnes platný (závazný), je pozemek veden rovněž jako nezastavitelný, viz obr. 1.

Do ploch zastavitelných byl výše uvedený pozemek parc. č. 1062/1 ve vlastnictví přítelkyně navržen již v konceptu v roce 2010 (před komunálními volbami), viz obr. 2.

Obr. 1 Platný Územní plán města Liberec   Obr. 2 Výřez konceptu územního plánu – 2010

Na základě stanovisek dotčených orgánů a následných pokynů pro zpracování návrhu schválených v ZML (1/2012), ve kterých bylo stanoveno prověřit vymezení zastavěného území, došlo v návrhu pro společné jednání (projednán 10/2012) k úpravě rozsahu zastavitelných ploch. Tedy v době, kdy měl agendu územního plánování na starosti bývalý náměstek Jiří Rutkovský.

Projektant předmětný pozemek zahrnul do zastavěného území, protože vyhodnotil, že parcely tvoří souvislý celek s obytnou stavbou (může být obnovena) na pozemku parc. č. 1061. Od této fáze se návrh nezměnil, plocha je vedena jako stabilizovaná. 

Návrh pro společné jednání 10/2012    Návrh pro veřejné projednání 6/2013
Nový návrh pro společné jednání 2/2016

Po nástupu nového vedení a náměstkyně Karolíny Hrbkové (Změna pro Liberec) bylo jedním z důvodů pro přepracování nového návrhu územního plánu zmenšení zastavitelných ploch v okrajových částech města. V předmětném území nedošlo ke změně, i vzhledem k tomu, že oproti původnímu konceptu z roku 2010 již došlo k redukci zastavitelných ploch, je zajištěn přírodní koridor celým územím v návaznosti na přítomný vodní tok, případná budoucí zástavba navazuje na původní a je dále omezena ochrannými pásmy vodního toku a vodovodu.

Věřím, že z obrázků je patrné, že pod novým vedením, resp. díky náměstkyni Karolíně Hrbkové nedošlo k zhodnocení dnes již mých bývalých pozemků.

Rád bych ještě zdůraznil, že jsem ve věci těchto pozemků neintervenoval žádným způsobem ani u paní náměstkyně, kteréhokoliv z úředníků, zpracovatele územního plánu Ing. arch. Jiřího Plašila a to ani sám, ale ani prostřednictvím jiné osoby.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi