Dusno kolem dopravního podniku: vybrané body, která bude probírat březnové zastupitelstvo

Březnové zastupitelstvo je nabito politicky konfrontačním materiálem a slibuje vášnivé debaty politických zástupců podještědského lidu. Pravděpodobně nejdiskutovanějším bodem bude auditorská zpráva k situaci v dopravím podniku, která ještě před svým vznikem se ukázala jako veliké politikum a v mnohém potvrzuje například i to, co bylo kritizováno na našem webu. Souboj bude i kolem zpráv kontrolního výboru, ale dojde i na pozitivní body týkající se městské zeleně a kina Varšava.

Bod č. 3 – zpráva auditorů o hospodaření a stavu v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)

Hloubkový audit, který konečně proběhl v dopravním podniku, rozhodně nevyznívá nejlépe. Kritizován je zejména vztah DMPLJ se společností Busline, který se začal na sklonku primátorování Jiřího Kittnera (ODS) a který hájí téměř všechny politické strany, které jsou ovšem s Busline silně provázané, jak již v minulosti dokázal náš web.

Audit krituzuje zejména nevýhodnost smluvního vztahu, možná rizika pro město, personální provázanost Busline a managementu DPMLJ i některé,často až asburdní dílčí smlouvy. Dává tak za pravdu nejen našemu webu, ale také Josefu Šedlbauerovi ze Změny pro Liberec, který se nejvíce o audit zasloužil a který byl kvůli tomu dokonce sesazen z pozice předsedy představenstva dopravního podniku a ze strany jeho protivníků i zájmových klientelistických skupin na něj byly vylity kýble špíny. Šedlbauerovu satisfakci podtrhuje i prohlášení audtorů, že na ně byl vyvíjen nátlak, aby svá tvrzení mírnili. Více zde

Zkrácená verze samotné zprávy auditorů  je zde

Bod č. 13 – kontrola projektu Volnočasové plochy I

Kontrolní výbor často plní roli politických střetů, ale to není nic špatného, naopak. I na březnovém zastupitelstvu bude jeho práce dozajista předmětem sporů mezi koalicí a opozicí.
 
Prvním příkladem je kontrola veřejné zakázky na realizaci tří dětských hřišť,pojenovanou Volnočasové plochy I. Nový náměstek pro ekonomiku Jan Korytář se rozhodl prosadit zrušení výběru vítěze původní hodnotící komise a komise nová vybrala jinou nabídku, na základě doplněných informací od původně pro drobné neodstatky vyloučeného uchazeče. Město Liberec tak ušetřilo dva miliony korun.

Opozice se tématu chytla, hrozila vrácením celé dotace (cca 20 milionů) a žádala Korytářovu hlavu, jenomže mezitím správnost i legitimitu postupu města potvrdil poskytovatel dotace ROP Severovýchod i Antimonopolní úřad, který obdržel podnět. Janu Korytářovi tentokrát jeho krok vyšel, vyšel z celé věci vítězně a ušetřil městské kase. Nicméně závěry kontrolního výboru jsou přeci jen na straně jeho kritiků, byť mu vedení města, podpořené stanovisky ROP Severovýchod a ÚOHS, oponuje. Více zde

Bod č. 14 -zakázka pro televizi RTM

Stejně jako v předchozím bodě, týká se práce kontrolního výboru výsostně politického rozhodnutí. Tentokrát jde ale o předchozí vedení pod primátorkou Martinou Rosenbergovou (ČSSD). Korytářův předchůdce Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) loni inicioval se společností provozující libereckou televizi smlouvu za celých 480 tisíc korun.  Více jak dvě třetiny této ceny byly navíc vyplaceny, velice nezvykle, již při podpisu smlouvy.

Městské peníze být určeny na propagaci a prezentaci archeologických nálezů v lokalitě Kostelní ulice. Série pořadů objednaných minulým vedením města sice vznikla, ale měla zcela jiné zaměření, než které udávaly smluvní podmínky. Reportáže se věnovaly aktuálním politickým tématům a více tak sloužily jako předvolební materiály pro vedení města pod primátorkou Rosenbergovou. Za peníze daňových poplatníků a celou situaci se snažili před tehdejší opozicí maskovat od začátku falešnou a zavádějící smlouvou.

I zde jsou závěry kontrolního výboru poměrně nesmlouvavé, včetně toho, že smlouva je neplatná, byla uzavřena pouze vedením a nikoliv celou radou, tedy nezákonně. Ke škodě bývalého vedení města při něm nestojí žádná kladná stanoviska rozhodčích orgánů jako v předcházejícím případě. Více zde

Bod č. 21 – Systém sídelní zeleně

Náměstkyně Karolína Hrbková (Změna pro Liberec) a primátor Tibor Batthyány (ANO) předkládají záměr vytvoření Systému sídelní zeleně. Inspirace byla hledána zejména v sousedním Sasku.

Cílem je dosáhnot ucelený elektronický přehled, doposud nevytvořený, veškeré městské zeleně, včetně lesů, památek a rezervací, který má v budoucnu napomoci ochraně této zeleně, zvažování investic do ní i možnosti čerpání dotací. Projekt je financován z fondů příhraniční spolupráce. Více zde

Bod č. 28 – dotace pro kino Varšava

Po mediálních přestřelkách před loňskýi Vánocemi mezi primátorem a zastánci rozvoje kina Varšava, došlo, naštěstí pro kino, k dohodě a shodě. Město nakonec posvětí a přispěje na projekt, který z vlastního úsilí vytvořili lidé kolem spolku Zachraňme kino Varšava a sami na něj sehnali peníze. Evropské fondy na něj přispějí celými 54 miliony korun, město Liberec dá milionů pět.

V místě nejstaršího městského biografu, který předchozí vlády málem nechaly spadnout, tak vznikne kulturní centrum, které bude sloužit nejen jako kino, ale ji jako prostor pro výstavy, hudební produkce a zároveň prostor pro navazování kulturní přeshraniční spolupráce. Více zde

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koalice Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS poprvé představí svůj rozpočet na příští rok. A pro leckoho to nebude pěkné čtení, magistrát stojí
Dnes proběhne říjnová schůze libereckého zastupitelstva. Na pořadu bude několik třaskavých bodů. Opozice zřejmě bude grilovat koalici Starostů, ANO a ODS za její přístup
Březnové zastupitelstvo nevypadá nijak nabitě, ale i tak lze dnes očekávat, že se zastupitelé střetnou u některých bodů. Půjde zejména o osud oblíbeného veseckého
Vypadá to na body nabité a možná i emotivní jednání zastupitelstva. Na programu bude odevzdání projektu autobusového nádraží Libereckému kraji, otázka bazénů ve městě,