nášLiberec

Search

Organismus který neroste, atrofuje

Územní plán je velké politikum, Změna pro Lbc na to šla z gruntu a nic nenechala náhodě. Nejprve stopla dlouholetou práci svých předchůdců a prakticky vyautovala opozici z procesu pořizování. Jak?  Za předchozí koalice byla předsedkyní zastupitelského výboru tehdy opoziční Karolína Hrbková (ZpL). Karolína Hrbková je dnes náměstkyní pro totéž a zároveň v sobě snoubí i pověřenou zastupitelku pro komunikaci se státní správou. Nicméně ten původně opozicí kontrolovaný výbor pro rozvoj města a územní plán také obsadila Zpl, dnešní předsedkyní je Pavla Haidlová. Tímto drží otěže nad Územním plánem pouze jedna politická strana.

Po roce a půl přepracovávání  Územního plánu byl tento představen veřejnosti a pro připomínky byl dán dost šibeniční termín do 15.4.2016. Stejně jako při projednávání plánu v předchozím období byly organizovány besedy s veřejností a na těchto plénech zazněla spousta připomínek. Snažili jsme se účastnit všech besed, reflektovat názory veřejnosti a shrnout připomínky, které nám dávají smysl. Je jasné, že nikdy nelze nikdy vyhovět všem, mnohdy to jsou protichůdné věci, ale za hlavní problémy Změnou přepracovaného Územního plánu považujeme níže uvedené body a navrhujeme se vrátit k původnímu návrhu, který je v těchto záležitostech mnohem vyváženější a racionálnější.

Problém číslo jedna je podivný návrh faktické stagnace počtu obyvatel města. Dnes má město cca 102tis obyvatel, záleží na zdroji čísel, tento Územní plán chce pouze 103tis obyvatel a to pro příštích 20let!!!! Na této brzdě v Liberci vydělají okolní obce, bude docházet k negativnímu jevu tzv.suburbanizace, kdy všichni, kteří budou bydlet mimo Liberec, budou logicky směřovat za prací, školami, lékaři a zábavou do města a to pravděpodobně individuálně auty. Liberec z jejich daní neuvidí NIC (!!), ale bude muset řešit nákladné problémy typu kapacit parkovišť, dostupnosti škol a platit všechnu nadstavbu ZOO, divadla, plavecký bazén atd.. Navrhujeme se vrátit na původních 106tis, přičemž i toto číslo je např. podle mne nízké a neodpovídá významu města.

Další problém je posílení faktického monopolu Teplárny, kdy se Územním plánem má posvětit zákaz budování plynových přípojek v místech, kde si Teplárna řekne. Takto hrubě naproti se Teplárně v minulém plánu také nešlo a není to vůbec ku prospěchu občanů a rozvoje zdravé konkurence.

Palčivým problémem se ukazuje „vyhození“ průmyslové plochy v Machnině vedle kapacitní silnice a obalovny asfaltových směsí. Když tato plocha průmyslová není, navrhuje Změna umístění pracovních příležitostí v intravilánu města, někdy přímo vedle rodinných domů (např. Karlinky). To přinese problémy v dopravě a snížení komfortu obyvatel. Nemluvě o tom že o takto „rozstrkané“ plochy nebudou mít investoři zájem, ti preferují větší plochy, aby výrobní cyklus mohl být plynulý bez zbytečného převážení tam a zpět. Navrhujeme průmysl umístit logicky a racionálně vedle kapacitních silnic, tam kde již nějaký je právě např. v Machníně, oddělené zeleným pásem o zástavby rodinnými domy.

Posledním problémem, hraničícím s nepřípustným zásahem do soukromého vlastnictví je „přemalovávání“ soukromých zastavitelných pozemků na zeleno, jakkoli je to doprovázeno ušlechtilými záměry o prostupu zeleně až do centra města. Šokovaní obyvatelé odcházeli z besed jako opaření, kdy je to realizováno často v místech, kde je zeleně dost a nikdo jí nebrání. Příkladem za všechny bylo rozčarování majitelů dlouhodobě zastavitelných parcel v ulici Pod sadem míru. Nechceme brát současné koalici zelené politické přesvědčení, ale do svých eko nápadů by se soukromé plochy zahrnovat neměly a nebo jen v míře skutečně nezbytné. Navrhujeme systém zeleně přepracovat a realizovat pouze na městských pozemcích, popř. nezastavitelných parcelách.

Jako Zastupitelé nemáme jinou možnost vznést připomínku než dnes na jednání pléna Zastupitelstva. Jsem zvědav jak se k tomu koalice postaví. Po besedách máme pocit že s veřejností moc mluvit nechtějí, uvidíme zdali vyslyší alespoň nás, kteří zastupujeme mnoho (nikoliv jejich) voličů.

Jiří Šolc, zastupitel města za Starosty pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,