15. Duben, 2016

Město Liberec, stejně jako všechna ostatní města, obdrželo první připomínky Ministerstva pro místní rozvoj ke strategii Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který umožní čerpání až 2,6 miliardy Kč z Evropské unie. Dobrou zprávou je, že nejde o žádné zásadní výhrady, připomínky jsou jen zpřesňujícího charakteru. Město tyto připomínky do…