Příprava projektů IPRÚ je na dobré cestě. Ministerstvo nemá zásadní připomínky

Město Liberec, stejně jako všechna ostatní města, obdrželo první připomínky Ministerstva pro místní rozvoj ke strategii Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), který umožní čerpání až 2,6 miliardy Kč z Evropské unie. Dobrou zprávou je, že nejde o žádné zásadní výhrady, připomínky jsou jen zpřesňujícího charakteru. Město tyto připomínky do deseti dnů vypořádá. Výtky kritiků se tak ukázaly jako neopodstatněné. Příprava projektů pokračuje podle plánu a čerpání peněz by nemělo stát nic v cestě.

„Předpoklad, že ke strategii IPRÚ nebudou žádné zásadní připomínky, se naplnil, takže se můžeme naplno soustředit na přípravu jednotlivých projektů. Již tento čtvrtek budou představeny zastupitelům a členům městských komisí a výborů a postupně v další fázi i projednání s veřejností. Cílem je vyčerpat celou alokaci na smysluplné a dobře připravené projekty,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Primátor Tibor Batthyány doplňuje: „Jsme rádi, že připomínky nejsou nijak zásadní a věřím, že se nyní posuneme v IPRÚ o další kus dal a projekty se rozjedou.“

Vznesené připomínky jsou spíše doplňujícího a nezásadního charakteru. Potřeba je dle hodnotitelů například vysvětlit či dát do souladu výroky ze SWOT analýzy s textem a všechna opatření z návrhové části opřít o analýzu nebo doplnit implementační část o podrobnější popis monitorování strategie.

Po vypořádání připomínek bude IPRÚ zasláno zpět ke kontrole na ministerstvo a dále postoupeno Řídicím orgánům IROP, OPZ a OPD k věcnému hodnocení. Celý tento proces může dle metodiky v souhrnu trvat až 7 měsíců, to však nemá vliv na přípravu projektů.

„Na připomínky jsme spolu s ostatními městy čekali dva měsíce a jsme rádi, že se pomalu blížíme k realizaci, vše běží dle plánu,“ uvedla manažerka IPRÚ Barbara Steinzová.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,