Monopol dopravců odmítáme. Starost o mzdy řidičů vypadá jinak

Předsedové odborových organizací autobusových dopravců v Libereckém kraji vytáhli do boje za vyšší mzdy. Zvolili k tomu bohužel tu nejhorší možnou cestu. Namísto vyjednávání se zaměstnavateli a hledání systémového řešení s objednavateli dopravy požadují monopol pro své firmy. Navíc se nechávají zneužívat v politickém soupeření a nechtěně tím potvrzují provázanost soukromých dopravců s některými politickými stranami. Terčem je Změna pro Liberecký kraj, která tyto praktiky odmítá.

Z vyjádření odborových předáků je zřejmá obava, že veřejná soutěž dopravců na nejnižší cenu povede k dalšímu tlaku na beztak neodpovídající mzdy řidičů. Tomu rozumíme a obavu sdílíme. Rozcházíme se ale v řešení tohoto problému.

„Předsedové odborů BusLine, ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa fakticky požadují, aby kraj objednával dopravu pouze od jejich firem a respektoval cenu, o kterou si řeknou. Z pozice kraje jako veřejného objednavatele je to samozřejmě nepřijatelné. Současné vedení kraje se do této situace dostalo vlastními neuváženými kroky. Na vlastní kůži tak zjistilo, že monopol vybraných dopravců není to správné řešení,“ vysvětluje Zuzana Kocumová.

„Objednatel může žádat po dopravcích splnění předem stanovených standardů, jako je kvalita vozidel, zapojení do integrovaného dopravního systému a podobně. Už před čtyřmi lety jsme v přípravě velké dopravní zakázky pro Liberecký kraj navrhovali, aby součástí těchto standardů byly i požadavky na zaručenou úroveň mezd řidičů. Dobře připravenou zakázku s technickými i sociálními standardy je pak správné soutěžit na otevřeném trhu,“ doplňuje Jaromír Baxa.

„Sám působím ve Svazu odborářů služeb a dopravy. Proto mě mrzí, že kolegové ze základních organizací Odborového svazu dopravy více než řidičům a zlepšení jejich podmínek pomáhají vedení autobusových společností a jejich vlastníkům, které v některých případech ani neznají. Ještě nedávno končily zisky jedné z dopravních společností v daňovém ráji. Partnerem odborů pro sociální dialog a nejlépe sociální smír je především vedení autobusových společností, nikoliv rada či hejtman kraje. Rád jsem byl nápomocen stávkové pohotovosti řidičů autobusů BusLine v únoru 2014 proti tehdejšímu vedení a jeho nehoráznému chování k řidičům. Proto garantuji, že Změně pro Liberecký kraj jde o zlepšení podmínek řidičů, bez kterých si nejde představit zvyšování kvality veřejné dopravy,“ konstatuje Jindřich Berounský.

„Sociální ohledy na jedné straně a stejná pravidla pro všechny a férová soutěž na straně druhé jsou principy, za kterými si stojíme. Prospějí kraji nejlepší cenou, cestujícím zaručenou kvalitou i řidičům garancí jejich mezd. Jejich práce je totiž jediná nenahraditelná a každý dopravce o ně bude mít zájem. Snad i předsedové odborových organizací pochopí, že zastupování zájmů zaměstnanců vypadá jinak,“ uzavírá Josef Šedlbauer.

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.