Teplárna chystá výměnu parovodu za stovky miliónů, z Nisy v centru Liberce zmizí nevzhledné trubky

Více než 90 % zákazníků Teplárny Liberec podepsalo dlouhodobé smlouvy, což potvrdilo důvěru libereckých domácností v centrální zásobování teplem. Dalším krokem bude postupná rekonstrukce parovodu. Stavební práce na projektu za 351 miliónů korun by se mohly rozeběhnout už příští rok.

Projekt s názvem GreenNet výrazně sníží tepelné ztráty na parovodu „Město“, který vede podél řeky Nisy až do Pavlovic. Kromě zvýšení efektivity dodávek tepla dojde také k vymístění parovodu z koryta řeky Nisy v centru města. Namísto páry bude teplo do Pavlovic dodávat úspornější horkovod, který více odpovídá současným nárokům připojených odběratelů.

„Aktuálně byla přijata žádost Teplárny Liberec o dotaci projektu v jednom z programů OPPIK, která by mohla uspořit více než pětinu investičních nákladů. Rozhodnutí o jejím schválení očekáváme na konci letošního roku. Projekční práce běží na plné obrátky a v příštím roce by již měla být zahájena první etapa plánované stavby“, řekl člen představenstva Vladimír Pitín. Teplárenská síť v Liberci se tedy začne měnit v souladu s moderními technologickými trendy dálkového přenosu tepla.

„Jsem rád, že po realizovaném snížení ceny tepla dochází velmi brzy ke druhému plánovanému kroku, kterým je postupná rekonstrukce teplárenských sítí. Jedině tímto způsobem se v budoucnu podaří zachovat rozvinutý systém centrálního zásobování teplem ve městě. Teplo vyrobené převážně z odpadů má v Liberci své místo. V budoucnu nabízí našemu městu velký potenciál výroby tepla téměř bez fosilních paliv,“ řekl primátor Tibor Batthyány.

Teplárna Liberec zákazníkům nadále garantuje kompletní službu
– kromě tepla nabízí v ceně také nepřetržitý monitoring provozu jednotlivých částí sítě centrálního zásobování, nonstop havarijní pohotovost, celoroční správu a údržbu technologických zařízení a poradenství týkající se spotřeby a vyúčtování.

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie“. Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Tisková zpráva Teplárny Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,