Z Liebiegova paláce se má stát Centrum aktivního života

Využitím Liebiegova paláce se zabývali liberečtí radní. Schválili projektový záměr, který by měl do této v současnosti nevyužité městské budovy vrátit život, a to s využitím peněz z IROP prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Do roku 2020 by na místě bývalé Oblastní galerie měl vzniknout prostor pro setkávání členů místních komunit napříč generacemi a zázemí pro poskytování řady sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.

V současnosti v Liberci není dostatečně velký veřejný objekt, ve kterém by byly soustředěny a poskytovány služby různého charakteru a kde by se zároveň setkávaly různé komunitní skupiny. Navíc řada sociálních služeb a jiných veřejně prospěšných aktivit je provozována v prostorech, které již nedostačují či nejsou v dobrém technickém stavu.

„Obnova bývalé galerie je jeden z klíčových projektů, v jeho přípravě nechceme nic podcenit. Věřím, že se toto místo v budoucnu stane skutečným Centrem aktivního života a že si sem najde cestu mnoho Liberečanů. Osobně stále věřím tomu, že se v budoucnu podaří získat do vlastnictví města i liberecký zámek s přilehlým parkem a vznikne tak jeden ucelený areál. Prvotní je ale nyní oprava bývalé galerie, která již v majetku města je, a dotace na její rekonstrukci je předjednaná,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Očekává se, že by Centrum aktivního života sloužilo denně řádově stovkám návštěvníků. Využívali by ho jak senioři a zdravotně a sociálně znevýhodnění, ale i matky s malými dětmi, mládež a občané všech věkových kategorií sdružení do zájmových spolků, iniciativ a komunit.

Předpokládané náklady projektu jsou 210 000 000 Kč, z toho dotace IROP by činila 178 500 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu 10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast města by měla včetně 5 % rezervy činit nejvýše 31 500 000 Kč (15 %).

Památkově chráněný Liebiegův palác převzalo město Liberec do svého majetku ve značně zchátralém stavu po přestěhování galerie do Lázní počátkem roku 2014. Nechalo opravit světlíky, kterými zatékalo a vyčistit zahrady. Galerie dostala nové zabezpečení včetně fotopastí, a celý prostor kontrolují protipožární čidla. Jen udržování budovy znamená pro město roční náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.