Z Liebiegova paláce se má stát Centrum aktivního života

Využitím Liebiegova paláce se zabývali liberečtí radní. Schválili projektový záměr, který by měl do této v současnosti nevyužité městské budovy vrátit život, a to s využitím peněz z IROP prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Do roku 2020 by na místě bývalé Oblastní galerie měl vzniknout prostor pro setkávání členů místních komunit napříč generacemi a zázemí pro poskytování řady sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.

V současnosti v Liberci není dostatečně velký veřejný objekt, ve kterém by byly soustředěny a poskytovány služby různého charakteru a kde by se zároveň setkávaly různé komunitní skupiny. Navíc řada sociálních služeb a jiných veřejně prospěšných aktivit je provozována v prostorech, které již nedostačují či nejsou v dobrém technickém stavu.

„Obnova bývalé galerie je jeden z klíčových projektů, v jeho přípravě nechceme nic podcenit. Věřím, že se toto místo v budoucnu stane skutečným Centrem aktivního života a že si sem najde cestu mnoho Liberečanů. Osobně stále věřím tomu, že se v budoucnu podaří získat do vlastnictví města i liberecký zámek s přilehlým parkem a vznikne tak jeden ucelený areál. Prvotní je ale nyní oprava bývalé galerie, která již v majetku města je, a dotace na její rekonstrukci je předjednaná,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Očekává se, že by Centrum aktivního života sloužilo denně řádově stovkám návštěvníků. Využívali by ho jak senioři a zdravotně a sociálně znevýhodnění, ale i matky s malými dětmi, mládež a občané všech věkových kategorií sdružení do zájmových spolků, iniciativ a komunit.

Předpokládané náklady projektu jsou 210 000 000 Kč, z toho dotace IROP by činila 178 500 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu 10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). Spoluúčast města by měla včetně 5 % rezervy činit nejvýše 31 500 000 Kč (15 %).

Památkově chráněný Liebiegův palác převzalo město Liberec do svého majetku ve značně zchátralém stavu po přestěhování galerie do Lázní počátkem roku 2014. Nechalo opravit světlíky, kterými zatékalo a vyčistit zahrady. Galerie dostala nové zabezpečení včetně fotopastí, a celý prostor kontrolují protipožární čidla. Jen udržování budovy znamená pro město roční náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy