Zkušenosti z výměny politiků jsou přínosem pro obě města

Na přelomu dubna a května pobýval statutární náměstek primátora města Liberce Jan Korytář v partnerském městě Žitava.

Doplněním jeho zahraničního pobytu je nyní pobyt žitavského primátora Thomase Zenkera v Liberci.

Ve dvou uplynulých týdnech jsme se, i přes nabitý časový plán, s panem Korytářem setkali pracovně i neformálně. Liberec je naše partnerské město a jsem velmi rád, právě Liberec, z pozice většího města, vyvíjí aktivitu směrem k menšímu městu jako je právě naše Žitava. Jsme v Evropské unii, kde neexistují hranice, ale snažíme se, aby byly překonány i imaginárně a my využili šance se více poznat a vážit si toho, co máme,“ řekl na úvod tiskové konference na liberecké radnici žitavský primátor Thomas Zenker.

Ty dva týdny, kdy byl pan náměstek v Žitavě, byly přínosné pro obě strany. Ať už to bylo pracovní setkání s odborníky na téma bytového fondu a rozvoje města anebo i neformální setkání s několika našimi zastupiteli ve volné debatě,“ uvedl Zenker.

Primátora Zenkera čeká v Liberci setkání s libereckými zastupiteli napříč politickým spektrem, literární večer v knihkupectví u Fryče s názvem Žitava, perla za kopcem, neformální sportovní klání s primátorem města Liberce Tiborem Batthyánym v badmintonu, protokol udílení čestného občanství Markusi Lűpertzovi a následný jazzový koncert v Galerii Lázně.

Další program vyplyne aktuálně, a třeba i neplánovaně. Thomas Zenker bude ubytovaný v hotelu Praha na náměstí u radnice. V Liberci bude dva týdny. „V Liberci jsem už pětkrát byl, nicméně to byly pracovní pobyty, takže nyní se těším, že poznám život obyčejných lidí, bez formalit a oficialit,“ doplnil Thomas Zenker.

Cílem těchto výměnných pobytů je lepší možnost seznámit se a poznat možnosti případné další spolupráce našich partnerských měst. Velmi si cením toho, že si pan Zenker udělal čas a věřím, že posuneme naši spolupráci ještě dál,“ statutární náměstek uvedl Jan Korytář.

Příhraniční česko-německý region je významný pro turistický ruch. Spolupráce partnerských měst Liberce a Žitavy je intenzivně naplněna. Ať už například spolupráce žitavského Tierparku a liberecké Zoo anebo i další spolupráce v hudebním oboru. Zájem českých turistů o oblast Žitavska samozřejmě pana primátora Zenkera těší a němečtí podnikatelé jsou českým hostům nakloněni a vycházejí jim ve svých nabízených službách vstříc.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.