Projekt Společně a efektivně protiregionální korupci financovaný z EHP fondů je u konce

Projekt zaměřený na informování veřejnosti v oblasti korupce, transparentnosti veřejné správy, politického života, řešení samotných korupčních kauz a poradenské činnosti  skončil. Díky podpoře z EHP fondů vzniklo v Liberci nezávislé protikorupční pracoviště, které za svou dosavadní existenci otevřelo několik zásadních témat, jeho práce ale ovšem zdaleka nekončí.

Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) navázalo na dlouholetou práci na poli protikorupčních aktivit, kterou již v roce 2005 odstartovalo občanské sdružení Čmelák-SPP. Na rozdíl od Čmeláka se jedná o samostatné, nezávislé a profesionalizované pracoviště, které se tématu věnuje na sto procent.  Projekt „Společně a efektivně proti regionální korupci“ odstartoval v srpnu roku 2014 a trval 20 měsíců, fondy EHP na něj přispěly  1,42 milionu korun. Po jeho ukončení a následné bilanci během května jej lze hodnotit jako jednoznačně úspěšný.

Vlajkovou lodí právě končícího projektu i celého KPKP je server www.nasliberec.cz, které s KPKP provozoval Čmelák-SPP v období trvání projektu „Společně a efektivně proti regionální korupci“ . Jedná se o web, zaměřený na problematiku korupce a klientelismu na úrovni Libereckého kraje a města Liberce Tento web má velice slušnou návštěvnost, která se pohybuje v řádech stovek až tisícovek unikátních přístupů denně. Během fungování projektu „Společně a efektivně proti regionální korupci“ (tedy v rozmezí od  srpna 2014 do dubna 2016) bylo na web www.nasliberec.cz  umístěno více než 730 příspěvků s následnou diskuzí ke každému z nich. Samotné stránky pak navštívilo téměř 400 tisíc čtenářů.

Další podstatnou aktivitou, kterou pracovníci Čmeláka i KPKP v rámci projektu rozvíjeli, byla práce na konkrétních kauzách, které dokazovaly, že korupce a klientelismus, oproti politickým deklaracím, zdaleka nejsou mrtvá nebo jen obecná témata. Za zmínku stojí ty nejznámější, u jejichž počátku zaměstnanci projektu stáli.

 Jedná se například o kauzu GEPO/revitalizace kostela Máří Magdalény v Liberci, která odkrývá systémové tunelování evropských dotací a kde do sítí policie spadli nejvyšší úředníci i politici, s hejtmanem Libereckého kraje v čele. Další kauzou jsou aktivity bývalého europoslance a předsedy krajské ČSSD Roberta Duška, nakupování politiků Miroslavem Peltou nebo kauzy obecnější a časově náročnější povahy jako například pozvolná privatizace městské i krajské dopravy firmou Busline či zadávání veřejných zakázek na kraji i na městě. V těchto a dalších kauzách se práce KPKP/Ćmeláka dostala do médií, a to nejen regionálních, ale i na celostátní úrovni.

Nedílnou součástí aktivit bylo i poradenství. V jeho rámci přicházely do KPKP/Čmeláka desítky lidí, kteří se setkaly nebo přímo byly poškozeny korupčním či klientelistickým chováním. Jednalo se o běžné občany, ale například i úředníky, politiky či podnikatele. Takto vyjádřená důvěra je další vizitkou dobře odváděné práce

Projekt „Společně a efektivně proti regionální korupci“ podpořený z fondů EHP skončil, ale více než co jiného se stal novým startem pro novou organizaci, která si dobu trvání projektu vybojovala své nezpochybnitelné jméno na veřejné scéně. Čmelák-SPP, o.s. i KPKP, o.p.s. si této důvěry velice váží a rozhodně ji nezklamou ani v nadcházejících letech.

Daniela Fialová, ředitelka KPKP říká: „ Přestože je korupce a s ní související problémy vnímána a vydávána za jeden z největších společenských problémů, financování aktivit, které s tímto problémem bojují, je jednoznačně nedostatečné. Pro si velmi vážíme podpory z EHP fondů.“

 KPKP, o.p.s. / Čmelák – SPP, o.s.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.