Změna žádá starosty: nevolte Jiřího Kittnera do dozorčí rady SVS

Změna pro Liberec se obrátila na primátorky, starostky, primátory a starosty měst a obcí v Libereckém a Ústeckém kraji, které jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti (SVS), a požádala je, aby na valné hromadě SVS, která proběhne ve čtvrtek 16. června, nevolili Jiřího Kittnera do dozorčí rady.

Změna pro Liberec přistoupila k tomuto výjimečnému kroku poté, co se jí nepodařilo přesvědčit koaličního partnera ani další opoziční strany v libereckém zastupitelstvu, že nominace Jiřího Kittnera do této funkce není dobrou volbou.

„Samozřejmě respektujeme rozhodnutí každého akcionáře, komu dá svůj hlas. Volba dozorčí rady SVS se ale vazbou na cenu vody dotkne většiny občanů Libereckého a Ústeckého kraje, proto jsme chtěli i ostatní starosty a primátory informovat o našem stanovisku a výhradách k této nominaci. I kdybychom pominuli působení pana Kittnera v Liberci, tak nárůst ceny vody v našich dvou krajích v posledních letech hovoří jasně,“ říká Jan Korytář, statutární náměstek libereckého primátora.

Jiří Kittner je dlouholetým členem a předsedou dozorčí rady SVS, za jeho působení došlo k nárůstu ceny vody na republikový vrchol. Mezi hlavní důvody tohoto stavu patří utajování smluv SVS a netransparentní zadávání zakázek úzkému okruhu firem. Za tento stav nese významný díl odpovědnosti právě předseda dozorčí rady.

 

Příloha: Dopis primátorkám, primátorům, starostkám a starostům obcí, které jsou akcionáři Severočeské vodárenské společnosti

 

 

Vážené paní primátorky a starostky, vážení pánové primátoři a starostové,

na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti (SVS) 16. 6. 2016 má být do funkce člena dozorčí rady opět zvolen Ing. Jiří Kittner. Dovolujeme si Vás požádat, abyste zvážili vhodnost podpory jeho nominace.

Volby v Liberci opakovaně prokázaly negativní vnímání Ing. Kittnera občany města. Tento bývalý primátor má hlavní odpovědnost za zadlužení Liberce na několik generací. Za jeho působení na radnici se město stalo symbolem korupce a klientelismu a zbylo po něm množství nevýhodných smluv mezi městem, jeho společnostmi a soukromými firmami. Zásadní důvody proti jeho dalšímu působení v SVS ovšem leží v přítomnosti a budoucnosti této akciové společnosti.

Jiří Kittner je členem dozorčí rady SVS od roku 2000 a řadu let i jejím předsedou. Jeho funkce se kryje s obdobím nejrychlejšího nárůstu ceny vody, který mnohokrát překonal inflaci. V současné době je cena vody od SVS 98 Kč/m3, průměrná cena v ČR je zhruba 80 Kč/m3. Pro běžnou rodinu z Vaší obce to znamená připlatit si ročně kolem tří tisíc korun. Existují přitom důvodné pochyby o tom, jestli firma SVS hospodaří s prostředky vybranými od občanů efektivně. Problémem nejsou jen smlouvy s firmou Veolia, i když je pravdou, že díky nim odešly v minulých letech stamiliony do zahraničí. O to více překvapí, že smlouvy s Veolií jsou stále utajovány.

Dalším velkým problémem jsou veřejné zakázky. SVS vydává na investice každý rok kolem miliardy korun. Zakázky ve valné většině získává několik předem vybraných stavebních firem, a to na základě smluv uzavřených v roce 2012, před platností nového zákona o veřejných zakázkách. Otevřená výběrová řízení jsou v SVS výjimkou, soutěže s více než třemi uchazeči bylo v minulých letech možné spočítat na prstech. Takto jsou běžně rozdělovány i malé zakázky v hodnotách několika milionů, které by bez jakýchkoli obtíží zvládly desítky menších firem třeba i z Vašich obcí. Dnes však nemají ani možnost se k těmto zakázkám dostat jinak než jako subdodavatelé.

Za výsledky SVS jistě není odpovědný jen Jiří Kittner, jeho podíl na zavedení a udržování těchto praktik je však podstatný.

Zastupitelstvo Liberce se bohužel svojí většinou odmítlo k této záležitosti jasně postavit. Návrh Změny pro Liberec, aby Jiří Kittner již naším zástupcem v DR SVS nebyl, nezískal potřebnou většinu. Za SVS jsou však společně zodpovědné všechny akcionářské obce.

Vážení primátoři, starostky a starostové, dovolte nám proto apelovat na Vaši přímou zodpovědnost vůči občanům, kteří nemají u odběru vody možnost volby a musí akceptovat podmínky a cenu určenou SVS. Nezvolení Jiřího Kittnera do dozorčí rady má šanci být rozhodujícím impulsem, který spustí potřebné změny v SVS a povede ke zvýšení efektivity této strategické firmy.

 

V Liberci dne 13. 6. 2016

Za Změnu pro Liberec:         Jan Korytář, Zuzana Kocumová, Josef Šedlbauer, Jaromír Baxa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí