Březen 2016 – hlasování č. 22 – Návrhu rozpočtového opatření č. 1 B) Fond rozvoje a Dotační fondy SML na rok 2016

Zástupci opozice (Starostové pro Liberecký kraj) kritizují stav, kdy je schválen rozpočet na příslušný rok, ale chybí v něm rozpracované čerpání prostředků na jednotlivé akce nebo opravy. V dřívějším systému to tak bylo a úředníci za to nesli odpovědnost a gesční náměstek je za to mohl chválit nebo kritizovat. Dnes je stav, kdy rozpočtovým opatřením po 3 měsících, co byl schválen rozpočet, problém řešíme. Opozice doporučuje vrátit se starému systému rozpočtového hospodaření. Koalice se domnívá, že k žádnému zpoždění u akcí nedochází a připouští, že stanovisko úředníků vždy uvede do důvodové zprávy.

Hlasování číslo 22 se týká schválení fondu rozvoje a schválení dotačních fondů SML na rok 2016

Návrh byl přijat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je