Březen 2016 – hlasování č. 26 – projekt Systém sídelní zeleně v Liberci

Koalice předložila návrh na větší využívání peněz v dotačním fondu českoněmecké spolupráce na projekt Systém sídelní zeleně v Liberci. Část opozice (Rosenbergová a Červinka) se obává ,že při přípravě tohoto projektu spočívající v mapování všech zelených ploch zařazených do tohoto systému nebude respektováno vlastnictví a tím i způsob nakládání s takovýmito pozemky. Projekty podle nich nelze nikdy realizovat na cizích pozemcích. Koalice upozorňuje, že se bude jednat především o plochy ve vlastnictví města při kategorizaci zastavitelné a nezastavitelné pozemky. Další část opozice (Ferdan) poukazuje na to, proč není při realizaci takovéhoto projektu využito místních kapacit (TU Liberec).

Hlavní význam účasti v tomto projektu spočívá v úspoře prostředků v rozpočtu SML na územní studie, jež tvoří podklad pro územní plán tím, že tyto prostředky budou čerpány jako dotační z fondu přeshraniční spolupráce.

Hlasování odráží rozdílné přístupy zastupitelů opozice a koalice.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Návrh byl přijat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je