Duben 2016 – hlasování č. 11 – Projekt Městské stromy v extrémním prostředí

Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je ve vybrané lokalitě (Vítězné ulici).

Opozice (Rosenbergová) – má dotaz, jak byl proveden výběr lokality, měla připomínku k pojmenování projektu a k pojmu extrémní stanoviště a žádá předložení posudku na stromy, které se mají kácet. Červinka – nezdá se mu, že z městského rozpočtu vydáme 210 tis. Kč, což zhruba odpovídá výsadbě 15 stromů a má připomínky, že se má v projektu utratit 2,1 mil. Kč.

Hron – chybí varianty řešení, táže se proč v této lokalitě hynou stromy a obává se, že tento projekt bude konkurovat projektům Kino Varšava a Technické muzeum.

Koalice (Korytář) – posudek dodáme, tento projekt nekonkuruje výše uvedeným, neboť má jako ekologický prioritu. Hrbková vysvětluje, že město vysazuje stromy dosud stále stejným způsobem do nevhodného prostředí a tím maříme výpěstky, které by v jiném prostředí mohly žít.

Opozice (Hron) se dotazuje na jinou variantu řešení vedoucí ke stejnému cíli (např. s využitím BoZ Liberec).

Koalice (Hrbková) mu odpovídá, že není. Jedná se o záměr míchání produktu z kompostárny s místními surovinami a získaný substrát bude možné využít prostřednictvím TSML i při dalších výsadbách ve městě.

Opozice (Rosenbergová) namítá, co se stane, když se uvedený substrát nepodaří vyvinout, zda to ohrozí projekt. Proč nepoužít český hnůj?

Koalice (Korytář) – každý strom potřebuje určitý specifický substrát, stromům to jinak neprospívá. Za vyvinutí substrátu odpovídá německý lead partner a kdyby se mu nepodařilo substrát vyvinout, musel by to zdůvodnit poskytovateli dotace.

Opozice (Gábor) má připomínku k vybrané lokalitě Vítězná ulice, proč ne jiná a táže se, jestli neexistuje řešení se zahradnickými firmami z Prahy, Ostravy a ve spolupráci s VŠCHT.

Koalice (Hrbková) německý partner se v projektu obrátil na UJEP v Ústí n. Labem a že nezná v ČR firmu, která by uměla popisovaným způsobem vysazovat dřeviny.

Opozice (Berki) – se opět táže, zda by se na projektu nemohla podílet BoZ Liberec a dále, komu bude patřit patent na výrobu substrátu.

Koalice (Korytář) znovu opakuje, že substrát musí být míchán speciálně pro danou lokalitu a že míchat bude česká strana v rámci projektu.

Poté následuje hlasování odrážející tato různá stanoviska. Projekt byl schválen.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice předložila návrh na větší využívání peněz v dotačním fondu českoněmecké spolupráce na projekt Systém sídelní zeleně v Liberci. Část opozice (Rosenbergová a Červinka) se obává