Říjen 2015 – hlasování č. 10 o snížení ceny ze systému SCZT + schválení věcného záměru GreenNet

Podnětem k jednávání o snížení ceny tepla v systému CZT v Liberci je dlouhodobě kritizovaná vysoká cena tepla ze sekundárních rozvodů, tzn. cena tepla pro konečného zákazníka.

Hlasování jednotlivých zastupitelů

V současné době se díky 2-složkové ceně tepla a nutnosti schvalování rezervovaného výkonu pohybuje v rozmezí od 800,-  do 950,- Kč/GJ u každého odběratele. Cílem celého souboru dokumentů, ke kterým se váže dnešní usnesení, je dosáhnout snížení ceny tepla na předpokládanou úroveň 699,- Kč/GJ včetně DPH a to zároveň se změnou na jednosložkovou cenu, kdy odběratel platí pouze to, co skutečně odebere vynásobeno jednotkovou cenou.

Odběratelům budou předloženy 2 varianty: první je varianta na dobu 1 roku se slevou 3 % a tou druhou variantou na dobu 5 let se slevou 14,5 % ročně a touto cenou se dostáváme na zmiňovaných 699,- Kč.

Tím by došlo i k úspoře u objektů v majetku SML či jeho příspěvkových organizací ve výši cca 5,5 mil. Kč ročně a pokud by přihlásili všichni, úspora za všechny odběratele by podle současných odběrů činila až 65 mil. Kč ročně.

Aby došlo ke zmiňovanému snížení ceny, je nutné uskutečnit tyto kroky:

  1. vložit majetek obou akcionářů (SML i Energie Holding) do Teplárny Liberec
  2. schválit záměr GreenNet, tzn určitou cestu, která by vedla k trvalému udržení snížené ceny
  3. podepsat smlouvy o dodávkách tepla pro objekty SML a jeho příspěvkových organizací, které jsou dosud napojeny na CZT. Tento krok je nutné učinit nejpozději do 15. 11. 2015.

V diskusi k tomuto bodu zastupitelstvo rokovalo o výši a struktuře majetku, který má být vkládán do společného projektu ze strany obou akcionářů. Zástupci SLK reprezentovaní p. Hronem předložili při rokování 9 otázek, na které postupně během projednávání dostávali  odpovědi. Dlouho se diskutovalo o výši základní ceny, ze které se budou slevy uplatňovat, dále o výši hodnoty vkládaných majetků a  jejích odpisů a též byla zmiňována otázka finančního vyrovnání mezi akcionáři.

Dlouze se projednávalo, zda jít cestou snížení hodnoty nájmů u obou akcionářů nebo cestou vkladu majetků, tato varianta dostala přednost i s ohledem na skutečnost možnosti požádat o dotaci při financování celé akce.

Opozice kritizovala rychlost projednání tohoto materiálu i skutečnost, že nebyl dostatečně předjednán ve výborech.

Závěr: předložený materiál byl schválen a usnesení bylo doplněno o úkoly náměstkovi pro technickou správu majetku p. Kyselovi zajistit vyhotovení nezávislé studie, která prověří určité varianty řešení.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je