nášLiberec

Search

Říjen 2015 – hlasování č. 11 o souhlasu se zahájením procesu vypsání zakázky JŘBU na nákup tepelné energie – pozměněné usnesení

Návrh vedení města na nákup zlevněného tepla pro zhruba 50 objektů, které patří městu či jeho organizacím. Vítěz byl avizován dopředu – Teplárna Liberec, kde má město 30% podíl. Opozice (Starostové pro Liberecký kraj) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie pro objekty SML které vzejde z veřejné zakázky a rozhodnutí o uzavření smlouvy. Koalice protiargumentovala, že tento bod nemá až tak úplně dle zákona o veřejných zakázkách váhu. Zastupitelstvo totiž stejně i po schválení tohoto bodu, bude muset schválit odůvodnění veřejné zakázky, které bude zřejmě v příštím jednání zastupitelstva. Navíc zastupitelstvo by chtělo vidět smlouvu na 5 let, kterou schválí, abychom mohli kontrolovat parametry.

 

Hlasování jednotlivých zastupitelů

Opozice (Hron) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie pro objekty SML které vzejde z veřejné zakázky a rozhodnutí o uzavření smlouvy.

Koalice (Galnor) – tento bod nemá až tak úplně dle zákona o veřejných zakázkách váhu. Zastupitelstvo totiž stejně i po schválení tohoto bodu, bude muset schválit odůvodnění veřejné zakázky, které bude zřejmě v příštím jednání zastupitelstva. Korytář – že bychom jako zastupitelstvo chtěli vidět smlouvu na 5 let, kterou schválíte, abychom mohli kontrolovat parametry. Batthyány je pravda, že smlouva je součástí zadávací dokumentace. Vracím se k návrhu usnesení s tím, že u materiálu bude příští měsíc i návrh znění smlouvy a nejvyšší očekávaná vysoutěžená cena. V hlasování byl návrh přijat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je