nášLiberec

Search

Proklaté senátní obvody aneb Chrastavané patří k Liberci

V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky přimykají. Z menších měst a obcí do toho většího lidé jezdí za prací, kulturou či sportem  či si vyřizovat složitější úřední záležitosti. 

Při zakomponování Senátu do Ústavy si okresy přímo říkaly o to, aby platilo, že senátní obvod se rovná okres. Bohužel nad touto logickou filosofií  zvítězila teze, že každý senátní obvod musí mít stejný počet voličů, prý proto, aby každý senátor měl stejně silný hlas. Teze stejně logická, jako kdyby se uměle upravily hranice států tak, aby každý stát měl stejný počet obyvatel, když má stejný hlas např. v OSN. Ale stalo se. A tak je řada senátních obvodů zcela nelogicky tvořená, když je menšinová část území zcela nelogicky přilepená k části větší, se kterou nemá nic společného a voliči jsou nuceni volit v obvodu, s jehož podstatnou částí nemají nic společného. I to je důvodem pro nízký zájem voličů o senátní volby. 

Takováto situace se týká i českolipského volebního obvodu, jehož gró tvoří kompletní okres Česká Lípa, ke kterému je ale přilepeno Hrádecko-Chrastavsko, které je takto doslova vyrváno z okresu Liberec a dokonce pár obcí ze Středočeského kraje z okresu Mělník. 

Jedná se  o brutální znásilnění voličů z mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, kteří jsou nuceni hlasovat pro Českou Lípu, se kterou nemají prakticky nic společného a naopak nemohou hlasovat pro Liberec, se kterým jsou ve všech ohledech  spojeni doslova pupeční šňůrou (o voličích z vykořeněných z  Mělnicka ani nemluvě). Obzvláště silně se to týká Chrastavy, která se Statutárním městem Liberec přímo sousedí.  Statutární město Liberec je pro Chrastavu (a celé Hrádecko-Chrastavsko) obcí s rozšířenou působností, které pro Chrastavany plní řadu správních úkonů počínaje živnostenským úřadem konče vydáváním pasů), spojení veřejnou dopravou je 50x denně, do centra Liberce je to z Chrastavy nejen autem, ale i veřejnou dopravou pár minut (méně než z řady Libereckých sídlišť). Já osobně bydlím 32 let od hranice Statutárního města Liberec 1500 metrů, jsem v Liberci prakticky denně, často i několikrát a téměř čtvrtstoletí učím na libereckém gymnáziu.       

Naštěstí výše popsané vykořenění voličů z Hrádecka-Chrastavska neplatí pro kandidáty. Jako Chrastavan nejsem nucen kandidovat v senátním obvodu Česká Lípa, jehož gró tvoří okres Česká Lípa, kam prostě nepatřím, ale mohu kandidovat v senátním obvodu Liberec, do jehož okresu naopak bytostně patřím, byť zrovna mé město Chrastava je ze senátního obvodu uměle vytrženo. 

A pokud bude má volba do Senátu úspěšná, jsem připraven se za Liberec, ale nejen za něj, ale za všech 42 obcí senátního volebního okrsku č. 34 se v horní komoře Parlamentu České republiky bít. 

 Michael Canov – kandidát Starostů do Senátu  

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
KPKP o.p.s. si vyžádalo dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,  informace o platu, pohyblivých složkách, odměnách a náhradách výdajů vedoucích úředníků