16. Září, 2016

1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011  3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011 4.     …

16. Září, 2016

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti 2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk 3.      Mgr. Miloš …

16. Září, 2016

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD 3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen…

16. Září, 2016

  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM  2.      Ing. Miloš  T i t a – 59 let, dopravní inženýr, starosta města Ralsko, zastupitel kraje a člen Výboru dopravy, bez politické příslušnosti 3.      Pavlína  N o v á k o…

ODS

16. Září, 2016

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS 3.      Mgr. Juraj  R a n i n e c, 48 let, místostarosta města Česká Lípa, ODS 4.      MUDr. Jiří  C h a…

16. Září, 2016

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09 2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09 3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické…

16. Září, 2016

1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014, radní SML, předsedkyně představenstva Sportovního areálu Ještěd, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, Změna 2. prof. Ing. Josef Š e d l b…

16. Září, 2016

Starosta Chrastavy, současný zastupitel Libereckého kraje. Láká ho zákonodárná činnost, senát se podílí na tvorbě zákonů. Domnívá se, že by se v případě zvolení maximálně věnoval práci v senátu a nejméně do konce roku by zvládl současně i funkci starosty v Chrastavě. V senátu by chtěl uplatnit zkušenosti z dlouholeté práce starosty a chtěl by též přenést své…

16. Září, 2016

Předseda představenstva a výkonný ředitel Stavebního bytového družstva Sever. Kandiduje v podzimních volbách 2016 do senátu PČR za politickou stranu Nový směr. S jakými tématy osloví kandidát voliče? V kampani se zaměřuji zejména na aktuální témata dnešní celostátní politiky, které spatřuji v tématech jako je bezpečnost regionu v souvislosti s uprchlickou krizí, postavení seniorů na hranici chudoby, podpora bydlení pro…

16. Září, 2016

Někdejší liberecký policejní ředitel, dnes majitel bezpečnostní agentury BEDES, člen KSČM. Stát by neměl zatajovat lidem objektivní skutečnosti. Více než 30 let se staral o bezpečnost občanů regionu, inicioval a podílel se na prosazení legislativních změn, které lépe chrání slušné lidi před kriminalitou, korupcí a protiprávním jednáním. Nemá však zkušenosti z velké politiky, pracoval pouze…

16. Září, 2016

Přednosta chirurgického centra KNL v Liberci. Jeho kandidaturu schválil krajský výbor TOP 09 v Libereckém kraji, kandiduje jako nestraník. „Jsem stálým zastáncem politiky TOP 09. Nynější vláda prosazuje nebo se chystá prosadit zákony, které likvidují svobodu podnikání, zejména drobné podnikatele. Posiluje moc úředníků a ve snaze vše kontrolovat obírá o soukromí i obyčejné občany. Vše opět směřuje k tomu,…

16. Září, 2016

Náměstek primátora v Liberci pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, současný zastupitel Libereckého kraje. Hlavním volebním tématem Jana Korytáře je zvýšení daňových příjmů od státu pro město Liberec, jehož finance má na starost jako náměstek primátora. „Chci v senátu mimo jiné dosáhnout toho, aby Liberec jako 5. největší město ČR dostával z rozpočtového určení daní stejně peněz…

16. Září, 2016

Současný poslanec dolní komory PČR za ČSSD zvolený v Libereckém kraji Proč kandiduji do senátu? Mým záměrem jsou korektní vztahy, spravedlnost a podpora sportu. Právě sport chci podpořit z hlediska zdraví, aktivit, které přispívají zdravému vývoji dětí a mladých, tak i z hlediska dlouhodobého vývoje společnosti. Pokud by se totiž ze sportovního prostředí rekrutovali budoucí politici, je…

16. Září, 2016

Lidie Vajnerová – předsedkyně expertní rady IQLANDIE, předsedkyně správní rady Nadace Škola hrou Má vytvořený svůj vlastní profil na internetu, ale nemá na něm uvedeny své představy, čemu by se v případě zvolení do senátu chtěla věnovat. Je proto možné z něj čerpat v pasážích Co chci prosazovat: chci se zabývat optimalizací daní, účelným přerozdělováním finančních prostředků…

16. Září, 2016

„Chtěl bych propagovat zdejší region, myslím, že Liberecký kraj je nedoceněný, přitom má hodně co nabídnout,“ prohlásil Vávra. Těžit chce hlavně ze svých podnikatelských zkušeností, které sbírá již od 18 let. V roce 2010 koupil polorozbořený zámecký pivovar ve Frýdlantu, který o 4 roky později otevřel a dnes v něm vaří pivo Albrecht….