Ing. Martina Bufková Rychecká

Podniká se společností Compet Consult, administruje veřejné zakázky a poskytuje poradenství v této oblasti. Kandiduje jako nestraník za ODS. Podle ODS by měla navázat na dlouholeté působení Přemysla Sobotky v senátu.

Přestože s aktivní politikou podle jiných dosud nemá žádné zkušenosti, je podle ní její práce s politickým rozhodováním úzce spjata. Veřejné zakázky totiž odrážejí reálný výkon politické funkce, prostřednictvím veřejných zakázek se zajišťuje uspokojování většiny veřejných potřeb. A právě při přípravě a zadávání veřejných zakázek se s politiky napříč politickým spektrem setkávám. Do voleb se rozhodla jít proto, že se o politické dění v této zemi dlouhodobě zajímá a není nadšená z toho, jaký směr v posledních letech nabralo a jakým způsobem je ovlivňováno a nechce jen pasivně přihlížet a kritizovat to, co se v této zemi děje.

V případě úspěchu ve volbách považuje za nejdůležitější důstojně reprezentovat v senátu svůj volební okrsek a v legislativním procesu chce přispět k jeho zjednodušení. Již při tvorbě nového zákona o zadávání veřejných zakázek se jako členka Asociace veřejných zakázek mohla zapojit do legislativního procesu a to je zkušenost, kterou by při práci v senátu mohla využít.

Podle ní by regionu  bezesporu prospělo dobudování dopravní infrastruktury, zejména dálničního propojení na Hradec Králové a Ústí nad Labem a dále napojení na německou dálniční síť. Lepší dopravní obslužnost pak může do regionu a zejména do jeho příhraničních oblastí přilákat investory s novými pracovními příležitostmi. Je si vědoma toho, že by z pozice senátorky mohla takové investice podporovat jen nepřímo formou intervencí a nebo v zákonodárném procesu přispět ke zjednodušení právních předpisů, které by realizaci takových projektů urychlily.

Odkaz na profil

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Starosta Chrastavy, současný zastupitel Libereckého kraje. Láká ho zákonodárná činnost, senát se podílí na tvorbě zákonů. Domnívá se, že by se v případě zvolení maximálně
Předseda představenstva a výkonný ředitel Stavebního bytového družstva Sever. Kandiduje v podzimních volbách 2016 do senátu PČR za politickou stranu Nový směr. S jakými tématy osloví
Někdejší liberecký policejní ředitel, dnes majitel bezpečnostní agentury BEDES, člen KSČM. Stát by neměl zatajovat lidem objektivní skutečnosti. Více než 30 let se staral
Přednosta chirurgického centra KNL v Liberci. Jeho kandidaturu schválil krajský výbor TOP 09 v Libereckém kraji, kandiduje jako nestraník. „Jsem stálým zastáncem politiky TOP 09. Nynější vláda
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.