TOP 09

1. Bc. František  G á b o r, 46 let, válečný veterán, účastník operací Pouštní bouře a Pouštní štít ve válce v Perském zálivu, zastupitel SML, TOP 09

2. Mgr. Václav   H o r á č e k, 60 let,  poslanec, TOP 09

3. Jiří  M i k u l a, 42 let, pekař, bez politické příslušnosti

4. Ing. Robert  K o r s e l t, 46 let, ekonom TOP 09

5. Miloslav  T ů m a, 60 let, místostarosta Ralska, TOP 09

6. Petr  P o š m o u r n ý, 43 let, vedoucí nástrojárny, TOP 09

7. Kristýna  B e r n á t o v á,23 let, trenérka aerobiku, několikanásobná mistryně ČR vítězka SP, členka národní reprezentace, bez politické příslušnosti

8. MUDr. Jan  M a r u š i a k, CSc., 60 let, primář cévní chirurgie KNL a.s., TOP 09

9. Ing. Viktor  L i š k a, 42 let, dopravní specialista – technik dopravní obslužnosti, řidič tramvají, TOP 09

10. Bc. Jan  Š e v č í k, DiS, 27 let učitel a zástupce ředitele ZUŠ, TOP 09

11. Mgr. Michal  L o u k o t a, 33 let, ředitel základní školy, TOP 09

12. Ing. Ladislav F u c h s, 57 let, živnostník – inženýrská činnost ve výstavbě, TOP 09

13. MUDr. Ladislav Z á r u b a, 63 let, zubní lékař, TOP 09

14. Ing. Petr  R o u b í č e k, 52 let,  ředitel Jablonecké energetické, a.s., TOP 09

15. Ing. Petr  S o u d s k ý, 56 let, manažer v cestovním ruchu, TOP 09

16. Mgr. Šárka  K r o u s o v á, 52 let, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, TOP 09

17. Mgr. Vladimír J o s í f e k, 41 let, ekonom a účetní, TOP 09

18. Ing. Miroslav  J a n o u š e k, 53 let, správce majetku, TOP 09

19. Jan  Z i m a, 20 let, student VŠ, TOP 09

20. Bc. Michal P r o k o p, 45 let, překladatel a tlumočník, TOP 09

21. Petr  L o u d a, 58 let,  živnostník – obchodní a stavební činnost, TOP 09

22. Jana  V l k o v á, 52 let,  zástupkyně vedoucího obor obchod, TOP 09

23. MUDr. Miloš  R e j m o n t, 59 let, lékař se zaměřením na diagnostiku prsou, bez politické příslušnosti

24. Miloslav  V á c l a v, 40 let, řemeslník – stavař, TOP 09

25. Ondřej  B a š u s, 39 let, obchodní manažer, TOP 09

26. Ondřej  S t e g e r, 41 let, IT konzultant, předseda osad. výboru Kateřinky, TOP 09

27. Filip  Š o l c, 31 let ředitel společnosti průmyslové automatizace, TOP 09

28. Ing. Jiří  F i a l a, 50 let, stavební projektant, TOP 09

29. Karel  Č i ž i n s k ý, 40 let, živnostník – zelinář, TOP 09

30. Josef  H o l i c k ý, 50 let, ředitel bezpečnostní agentury, TOP 09

31. Petr  J í r a, 43 let, živnostník – stavař, TOP 09

32. MUDr. Věra F a s t r o v á, 62 let, dětský lékař, bez politické příslušnosti

33. Jiří  Š i m á n e k, 40 let, skladník, TOP 09

34. Ing. Petr  B u r i á n, 41 let, vedoucí logistiky, TOP 09

35. Ing. Zdeněk Romany, 62 let, ředitel výrobní společnosti, bez politické příslušnosti

36. Vlasta  P o š m o u r n á, 72 let, důchodce, předsedkyně Červeného kříže, TOP 09

37. Ing. Karel  H a d r b o l e c, 46 let, správce sítě, TOP 09

38. Mgr. Pavel  S c h n i r c h, 35 let, nemocniční právník, TOP 09

39. Mgr. Blanka  B l a ž k o v á, 36 let, učitelka na střední škole bez politické příslušnosti

40. Michal  Š m e j d a, 32 let, jednatel stavební společnosti, TOP 09

41. Jaromír  M a y e r 49 let, řidič DIAMO, TOP 09

42. Martin  D o u b r a v s k ý, 48 let, šéf opery, dirigent v divadle F. X. Šaldy, TOP 09

43. Mgr. Karel Štrincl, 68 let, předseda OR AŠSK ČR Semily, důchodce, bez politické příslušnost

44. Daniel  R e z e k, 53 let, živnostník – majitel pivovaru, TOP 09

45. Ing. Helena  R y d y g r o v á, 58 let, obchodní manažer, TOP 09

46. Zdeněk  C h m e l í k, 40 let, technický ředitel, TOP 09

47. Mgr. Pavel  M l e j n e k, 42 let, učitel na Gymnáziu Turnov, bez politické příslušnosti

48. Radoslav  T o p o l, 61 let, umělecký kovář, TOP 09

49. Mgr. Bc. Karel  H e l l e r, 40 let, učitel, lektor, TOP 09

50. Martin  V y č í t a l, 26 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,