Změna pro Liberecký kraj

1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014, radní SML, předsedkyně představenstva Sportovního areálu Ještěd, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, Změna

2. prof. Ing. Josef Š e d l b a u e r, Ph.D. – 47 let, vysokoškolský učitel, organizátor studia nanotechnologií na TUL, radní SML,předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory, Strana zelených

3. Mgr. Michaela T e j m l o v á, LL.M. – 39 let, právnička, mediátorka, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

4. Mgr. Jiří Ř í m á n e k – 58 let, manažer, podnikatel, místopředseda představenstva DPMLJ a.s.,zakladatel marketingové agentury v České Lípě, Změna

5. Ivana J a b l o n o v s k á – 41 let, provozovatelka zmrzlinárny ve Stráži p. Ralskem, členka občanského sdružení Naše Podještědí, spolupracovnice organizace Frank Bold zabývající se ochranou práv občanů a ŽP, bez politické příslušnosti

6. PhDr. Jaromír B a x a, Ph.D. – 34 let, ekonom, vysokoškolský učitel a vědecký pracovník UK Praha, zastupitel Libereckého kraje a SML, člen DR Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Strana zelených

7. Lenka A c k e r m a n n o v á – 40 let, koordinátorka Sítě mateřských center v Libereckém kraji, předsedkyně Centra generace Jablonec nad Nisou, členka krajského výboru sociálních věcí, bez politické příslušnosti

8. Ing. Jakub M a c e k – 30 let, ekonom, zastupitel statutárního města Jablonec nad Nisou, propagátor otevřenosti veřejné správy, člen krajského výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, člen kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

9. Bc. Halina D o l e ž a l o v á – 50 let, staniční sestra sterilizačního centra KNL a.s. spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, členka Humanitní komise Rady SML, Strana zelených

10. Mgr. Jan K o r y t á ř – 44 let, ekolog, náměstek primátora SML pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, zakladatel Kpkp o.p.s., Změna

11. Kamila L u b a s o v á – 43 let, zastupitelka Nové Vsi n. Nisou (2006-2014 místostarostka), daňová poradkyně a účetní, členka krajského finančního výboru, bez politické příslušnosti

12. PhDr. Miroslav H u d e c – 64 let, dětský psycholog a rodinný poradce, zastupitel Libereckého kraje a města Česká Lípa, člen krajských výborů dopravy a sociálních věcí, Strana zelených

13. PhDr. Jana J e t m a r o v á, Ph.D. – 38 let, vysokoškolská učitelka a vědecká pracovnice TUL, běžkyně na lyžích, bez politické příslušnosti

14. Mgr. Jindřich F e l c m a n – 32 let, právník, specialista na územní plánování, člen výboru pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva SML, člen katedry prostorového plánování FA ČVUT Praha, Strana zelených

15. Ing. Kateřina B e d n á ř o v á – 30 let, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, vedoucí oddílu skautek v Jablonci nad Nisou, bez politické příslušnosti

16. Mgr. Michal Panáček – 39 let, stavební historik a památkář, člen rady Sdružení pro stavebně historický průzkum, bez politické příslušnosti

17. Ing. Karolína H r b k o v á – architekta zahradní a krajinářské tvorby, náměstkyně primátora SML pro územní plánování, veřejnou zeleň a ŽP, místopředsedkyně ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, 3x mistryně ČR ve střelbě z malorážky, bez politické příslušnosti

18. Jakub J i r o u t e k – 39 let, bývalý reprezentant ve skoku na lyžích, trenér skokanské reprezentace na lyžích, sportovní komentátor, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Kateřina A b s o l o n o v á – 50 let, lékařka – alergoložka, zastupitelka SML, předsedkyně komise zdravotní a sociální Rady SML, bez politické příslušnosti

20. Mgr. Ondřej P e t r o v s k ý – 35 let, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, zastupitel SML, člen představenstva Teplárny Liberec a.s., člen krajského výboru zemědělství a životního prostředí, Strana zelených

21. MUDr. Jana T o m á š k o v á – 59 let, lékařka – alergoložka, bez politické příslušnosti

22. André J a k u b i č k a – 38 let, podnikatel, zastupitel Libereckého kraje a města Železný Brod (2010-2014 starosta), člen krajského výboru CR, památkové péče a kultury, člen krajské kulturní komise, bez politické příslušnosti

23. Ing. Pavlína I š t o k o v á – 45 let, starostka Stvolínek, ekonomka-analytička, rozhodčí a členka klubu SSC karate Polák, bez politické příslušnosti

24. Ing. arch. Petr K l á p š t ě, Ph.D. – 35 let, architekt-urbanista, vysokoškolský učitel, konzultant zapojování veřejnosti do procesu územního plánování, člen výboru pro územní plánování a rozvoj zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

25. PharmDr. Jarmila S k o p o v á – 58 let, lékárnice, zastupitelka města Cvikov, členka revizní komise České lékárnické komory, bez politické příslušnosti

26. Josef O b a j d i n – 45 let, bývalý fotbalový reprezentant, 6x mistr ligy v kopané, OSVČ, bez politické příslušnosti

27. PhDr. Jaroslava F o j t í k o v á – 53 let, ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, 2006 – 2014 zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, členka skupiny pro komunitní plánování statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

28. PaedDr. Milan K u b á t – 67 let, ředitel Střední odborné školy a učiliště Česká Lípa, ekolog, dendrolog, Strana zelených

29. Mgr. Květoslava M o r á v k o v á – 50 let, manažerka projektů spolupráce, vzdělávání a péče o ekologicky cenné lokality kraje, předsedkyně ZO ČSOP Armillaria a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, bez politické příslušnosti

30. Miroslav P r ö l l e r – 45 let, předseda spolku Drobné památky severních Čech, člen Výboru pro rozvoj města a památky zastupitelstva města Česká Lípa, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti

31. Lenka Š v o r c o v á – 40 let, OSVČ v ekonomickém poradenství, bez politické příslušnosti

32. Bc. Radim V á c h a – 45 let, zaměstnanec památkového ústavu, předseda Občanského spolku Sonow – obnova a údržba památek a kultivace veřejného prostoru, vystudovaný rytec a průmyslový návrhář, bez politické příslušnosti

33. Ing. Jitka S o c h o v á – 50 let, jednatelka společnosti, bývalá protidrogová koordinátorka, bez politické příslušnosti

34. PhDr. Mgr. Ivan L a n g r – 44 let, náměstek primátora SML pro školství, kulturu, sociální věci a CR, sociolog, novinář a publicista, učitel, Strana zelených

35. Mgr. Magda J o g h e e o v á – 62 let, publicistka, bývalá starostka Bohatic, vedoucí Spolku Bohatice proti těžbě štěrkopísku, bez politické příslušnosti

36. Ing. Aleš K o ž n a r – 50 let, stavební inženýr, zastupitel města Jilemnice, běžec na lyžích a prezident sportovního klubu běžeckého lyžování, bez politické příslušnosti

37. Mgr. Jiřina K u č e r o v á – 46 let, ředitelka Lipý Česká Lípa, PO – Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku, ekonomka, socioložka, bez politické příslušnosti

38. Ing. Petr Červa, Ph.D. – 35 let, výzkumný pracovník Ústavu informačních technologií a elektroniky TUL, vysokoškolský učitel, místopředseda správní rady LIS a.s., člen finančního výboru zastupitelstva SML, bez politické příslušnosti

39. Alena K u c h a ř o v á – 63 let, ředitelka soukromé MŠ Kvítko Česká Lípa, předsedkyně regionálního centra Sport pro všechny Česká Lípa, bez politické příslušnosti

40. Ing. Jiří V e č e ř a – 55 let, spolumajitel firmy vyrábějící osvětlení, člen kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

41. Petra S l a v í k o v á – 36 let, zastupitelka Josefova Dolu, sociální pracovnice, zakladatelka rodinného centra AURA, bez politické příslušnosti

42. Ing. Mgr. Jan K u b e š – 36 let, obchodní manažer, bez politické příslušnosti

43. Bedřiška K l í c h o v á – 71 let, předsedkyně Krajské rady a členka Ústřední rady Svazu důchodců ČR, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Liberec, členka krajského výboru sociálních věcí, bez politické příslušnosti

44. MUDr. Daniel S c h n e e b e r g e r – 59 let, primář dětské léčebny Cvikov, lékař Astmacentra Česká Lípa, bez politické příslušnosti

45. MgA. Eliška Š í d o v á – 37 let, architektka, majitelka a koordinátorka kulturních aktivit La Kavárny v Jablonci nad Nisou, členka Komise městské památkové péče Rady statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

46. MUDr. Rostislav K u b e c – 60 let, lékař – neurolog, bez politické příslušnosti

47. Renata Ř í h o v á – 50 let, zdravotní sestra KNL a.s., spoluzakladatelka o.s. Hospic pro Liberec, členka komise humanitní Rady SML, Strana zelených

48. Ing. Milan P ř í v r a t s k ý – 58 let, středoškolský učitel, energetik, člen krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Strana zelených

49. MUDr. Alexandra J ö r g o v á – 64 let, lékařka, bývalá dlouholetá zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

50. MUDr. Vladislav C h v á l a – 64 let, lékař, rodinný terapeut, vedoucí Střediska komplexní terapie v Liberci, předseda výboru psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti, člen výboru České psychoterapeutické společnosti, bez politické příslušnosti

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,