Platy vedoucích úředníků MěÚ a magistrátů Libereckého kraje

Proč jsme se zaměřili na tuto oblast?

Jedná se o oblast nakládání s veřejnými prostředky. Zajímali jsme se s použitím metody zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platy vedoucích úředníků obecních úřadů a magistrátů, kteří jsou placeni z veřejných peněz a jsou při výkonu svého povolání zodpovědní občanům.

Plat těchto úředníků se skládá z tarifní části, kde jsou zařazeni podle dosaženého vzdělání a let praxe do příslušné platové třídy a platového stupně. Přitom se přihlíží k pracovním schopnostem, výkonnosti, dodržování termínů a kvalitě práce. Další částí platu těchto úředníků je osobní příplatek popřípadě příplatek za vedení. Mimoto mohou získat tito pracovníci za splnění mimořádných úkolů za předem stanovených podmínek odměny.

Plat zaměstnancům obecních úřadů stanovuje tajemník obecního úřadu. Plat tajemníkovi stanoví starosta. Analogický stav je i u magistrátů statutárních měst.

Pro šetření byly v rámci Libereckého kraje vybrány 4 obce s pověřeným obecním úřadem z celkového počtu 11. Hlediskem výběru byl počet obyvatel, který se pohyboval okolo 6 tisíc.

Podle něho byly vybrány obce (města) Hrádek nad Nisou, Chrastava, Lomnice nad Popelkou a Mimoň.

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu pro sebe a ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se označuje jako obec II. stupně (obcí I. stupně je každá obec a obcí III. stupně je obec s rozšířenou působností). Pověřený obecní úřad rozhoduje v 1. stupni o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob. Typickými specifickými působnostmi pro pověřené obecní úřady jsou působnost matričního úřadu a působnost stavebního úřadu.

Dále bylo do šetření vybráno všech 10 obcí (měst) s rozšířenou působností v Libereckém kraji: Česká Lípa, Frýdlant, statutární město Jablonec nad Nisou, Jilemnice, statutární město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod. Obecní úřady s rozšířenou působností (obce III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a obecními úřady při reformě územní veřejné správy.Přitom byly přesunuty kompetence veřejné správy  z okresních úřadů na samosprávné celky v rámci samostatné působnosti nebo přenesené působnosti státní správy. Pro přenos působnosti byla zvolena  mimo jiné kriteria – lepší dostupnosti, počtu obyvatel správního obvodu cca 15 tisíc, efektivity, kvality a hospodárnosti veřejné správy na příslušném stupni.

Obce s rozšířenou působností vykonávají následující agendy přenesené státní působnosti:

– evidence obyvatel

– vydávání cestovních, osobních dokladů, řidičských a technických průkazů

– živnostenské oprávnění

– péče o staré a zdravotně postižené

– vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

– státní správa na úseků lesů, myslivosti a rybářství

– doprava a silniční hospodářství                                                                                                                           

Dvě města z uvedených 10 mají magistráty a jsou to statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec.

Při zpracování údajů byly vytvořeny následující soubory s údaji:

  1. obce s pověřeným obecním úřadem (Hrádek nad Nisou, Chrastava, Lomnice nad Popelkou a Mimoň)
  2. obce s rozšířenou působností a počtem obyvatel 6 až 7,6 tisíc (Frýdlant, Jilemnice, Tanvald a Železný Brod)
  3. obce s rozšířenou působností a počtem obyvatel okolo 10 tisíc (Nový Bor, Semily a Turnov) a 40-ti tisícová Česká Lípa
  4. statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec

Z celkového počtu 14 městských úřadů či magistrátů nám údaje poskytly zdarma: Česká Lípa, Frýdlant, Chrastava, Hrádek nad Nisou, statutární město Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nový Bor, Tanvald, Turnov, Železný Brod, za což jim děkujeme.

Naopak údaje za úplatu nám poskytly statutární město Jablonec nad Nisou s ještě přijatelnou částkou 700,- Kč a naopak s nepřiměřeně vysokou částkou 1.200,- Kč (MěÚ Jilemnice) a 1.225,- Kč (MěÚ Semily), byť schválenou zastupitelstvem příslušného úřadu.

Součástí každého souboru jsou tabulkové přehledy s údaji o platech vedoucích úředníků MěÚ a magistrátů s uvedením pracovní pozice a příslušného platu. V rámci uvedených přehledů je zřejmé, že vyplacené odměny za splnění cílových náročných úkolů až na nepatrné výjimky statutárních měst Jablonec nad Nisou a Liberec, nevybočují z námi stanovené hranice 40% podílu k tarifnímu platu a vyplaceným příplatkům celkem.


  Tabulka platů – Magistrát města Liberce

  Tabulka platů – Magistrát města Jablonec nad Nisou

  Tabulka platů – Městský úřad Česká Lípa

  Tabulka platů – Městský úřad Frýdlant

  Tabulka platů – Městský úřad Hrádek nad Nisou

  Tabulka platů – Městský úřad Chrastava

  Tabulka platů – Městský úřad Jilemnice

  Tabulka platů – Městský úřad Lomnice

  Tabulka platů – Městský úřad Mimoň

  Tabulka platů – Městský úřad Nový Bor

  Tabulka platů – Městský úřad Semily

  Tabulka platů – Městský úřad Tanvald

  Tabulka platů – Městský úřad Turnov

  Tabulka platů – Městský úřad Železný Brod

 

 

Subscribe
Upozornit na
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Postup při plnění úkolu získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o platech vedoucích pracovníků organizací zřizovaných a vlastněných
Poslední dny přinesly významný posun ve dvou současných největších korupčních kauzách, které se týkají dvou mužů, kteří mají na libereckou krajskou politiku zásadní vliv.